19:30
НАКАЗ.Про підсумки виконання плану основних заходів ЦО школи

Про підсумки виконання плану основних заходів ЦО школи у 2007 році та завдання на 2008 рік відповідно до Закону України «Про цивільну оборону»

Виконуючи директивні вказівки Міністерства з НС України, організаційні вказівки з ЦО відділу освіти, відділу з НС і ЦЗН району, школа головну увагу зосереджувала на питаннях виконання плану основних заходів підготовки з ЦО, підвищення якості навчання учнів і постійного складу способів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях, забезпечення їхньої готовності до негайного реагування на НС техногенного й природного характеру і дій з ліквідації наслідків останніх.

Робота з організації та ведення цивільної оборони в навчальному закладі була організована і проводилась у відповідності до вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту, наказу Міністерства освіти і науки України від 29 грудня 2006 року № 5 - ДСК «Про результати підготовки Цивільної оборони Міністерства освіти і науки України в 2006 році та основні завдання на 2007 рік», Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.12.2006 року № 396 «Про Основні напрями підготовки і завдання та План основних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) області на 2007 рік», наказу районного відділу освіти від 15.02.2007 року «Про підсумки підготовки цивільної оборони системи освіти району у 2006 році та основні завдання на 2007 рік».

Аналіз виконання завдань цивільної оборони на 2007 рік, вивчення стану реалізації заходів державної політики у сферах захисту учасників навчально-виховного процесу, працівників від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, готовності органів управління до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій свідчить про те, що переважна більшість керівного складу структурних підрозділів цивільної оборони відповідально відноситься до навчання учасників навчально-виховного процесу і працівників школи діям по захисту свого життя і здоров’я в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Виконуючи вимоги державних та галузевих документів по організації цивільної оборони, ці питання постійно знаходились у полі зору керівного складу цивільної оборони навчального закладу. У 2007 році вони розглядалися на нараді при директору, на якій аналізувався стан організації цивільної оборони відповідно до вимог законодавства у цій сфері, давалася принципова оцінка стану справ, ставились завдання щодо підвищення вимогливості до керівників по питанням подальшого вдосконалення цивільної оборони.

Вжито заходів і проводилась робота по удосконаленню систем зв’язку та оповіщення, передачі сигналів цивільної оборони, інформування особового складу в разі виникнення надзвичайних ситуацій і вжитих заходах засобами гучномовного зв’язку на території розташування навчального закладу.

Як підсумок підготовки цивільної оборони за 2006/2007 навчальний рік у травні проведений «День цивільної оборони» в навчальному закладі.

Вдосконалювалась, розширювалась і поновлювалась навчально-матеріальна база цивільної оборони.

Було організовано і здійснювалось навчання працівників цивільній обороні.

Вживались заходи з питань підвищення сталості функціонування об’єктів цивільної оборони в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

План основних заходів із ЦО на 2007 рік в основному виконаний. Програма навчання учнів із питань ЦО і безпеки життєдіяльності виконана повністю. Працював штаб ЦО школи, розроблена документація з питань ЦО.

Разом з тим, при наявності позитивних результатів роботи, продовжує мати місце ряд недоліків щодо організації і ведення цивільної оборони.

Окремі заняття особового складу з ЦО організовувалися несвоєчасно, з порушенням графіку їх проведення.

У навчальному закладі план цивільної оборони і додатки до нього у повному обсязі не приведені у відповідність до вимог Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, складений за застарілим зразком, не відповідає новим вимогам, потребує переробці відповідно до вимог Положення.

Недостатньо активно ведеться робота по виконанню Національної програми патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства щодо створення та діяльності місцевих осередків «Школа безпеки», «Котигорошко» (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.1999 року), дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» (Джура) Українського козацтва (Положення затверджено наказом Міністра освіти і науки України від 25 грудня 2003 року № 855).

У шкільній газеті «Наші діти» не ведеться робота щодо пропаганди навчання учасників навчально-виховного процесу та працівників діям по захисту свого життя і здоров’я в умовах виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру.

Залишилося не вирішеним питання матеріального забезпечення занять. Недостатньо опрацьовувались питання евакуації тощо.

З метою реалізації вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Організаційно-методичних рекомендацій Міністерства надзвичайних ситуацій України щодо планування та реалізації основних заходів і завдань у 2008 році, наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2007 року №1130 «Про результати підготовки цивільного захисту Міністерства освіти і науки України в 2007 році та основні завдання на 2008 рік», Розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 19.12.2007 року № 489 «Про основні напрями підготовки і завдання та План основних заходів цивільного захисту області на 2008 рік», наказу районного відділу освіти від 28.01.2008 року № 21 «Про підсумки підготовки цивільної оборони у 2007 році та завдання на 2008 рік» головним завданням з підготовки цивільної оборони в навчальному закладі на 2008 рік вважати становлення і підтримання в готовності до сталого функціонування функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій, готовності до проведення ефективних заходів для захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників школи при виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення її системи з мирного часу на воєнний стан.

Виходячи з головного завдання, основних напрямків діяльності у сфері цивільного захисту учасників навчально-виховного процесу школи на 2008 рік, з метою забезпечення досягнення відповідних позитивних кінцевих результатів, а також, враховуючи вищевикладене,

НАКАЗУЮ:

 1. Головним завданням цивільної оборони школи на 2008 рік вважати забезпечення ефективного цивільного захисту населення й території шляхом своєчасного прогнозування аварій і катастроф техногенного та природного характеру й запобігання їм, оперативного реагування на них, швидкої ліквідації наслідків НС у різних обставинах, що можливо за умов високої готовності сил ЦО до відповідних дій.
 2. Основні зусилля зосередити на:
 • своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних ситуацій і негайному їх усуненні;
 • своєчасному плануванні заходів і дій сил ЦО в разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • удосконаленні системи оповіщення й інформування співробітників і учнів про загрозу виникнення НС;
 • формуванні в населення умінь користуватися індивідуальними та колективними засобами захисту і правильно діяти в разі виникнення НС.
 1. Начальнику штабу цивільної оборони Ганжі Т.В:
  1. У планах дій, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану навчального закладу на 2008 рік передбачити конкретні дійові заходи щодо реагування на найбільш вірогідні для місця розташування навчального закладу надзвичайні ситуації природного, техногенного та екологічного характеру шляхом навчання особового складу діям по захисту свого життя і здоров’я в умовах їх виникнення.
  2. До 15.04.2008 року привести документацію цивільної оборони навчального закладу у відповідність до вимог Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
  3. Забезпечити готовність засобів зв’язку і оповіщень про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.
  4. Підвищити ефективність заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників від наслідків надзвичайних ситуацій.
  5. Організувати підготовку керівного складу, учасників навчально-виховного процесу і працівників до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.
  6. Постійно проводити роботу щодо збереження і подальшого розвитку раніше створеного потенціалу засобів індивідуального і колективного захисту учасників навчально-виховного процесу і працівників, накопичення необхідних матеріальних ресурсів, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 червня 2001 року № 211, та підтримки їх у готовності до застосування.
  7. Планувати заходи і систематично проводити роботу по подальшому вдосконаленню інформаційного забезпечення, організувати співпрацю з прес-центром шкільної газети «Наші діти» щодо пропаганди серед учасників навчально-виховного процесу знань з питань дій по захисту свого життя і здоров’я в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.
  8. Проводити роботу щодо запобігання загибелі учасників навчально-виховного процесу і працівників на водних об’єктах відповідно до вимог розпорядження Президента України від 14.07.2001 року № 190/2001 р. Забезпечити виконання «Програми рятування людей на водних об’єктах Полтавської області на 2004-2010 роки».
  9. Навчання постійного складу навчально-виховних закладів здійснювати за Тематикою для загальної підготовки працівників підприємств, установ і організацій обсягом 12 годин.
  10. Навчання учнів навчального закладу проводити за тематикою розділу «Цивільна оборона» Програми допризовної підготовки юнаків, програми медико-санітарної підготовки.
  11. Навчальний рік з питань цивільної оборони та безпеки життєдіяльності закінчити проведенням у травні 2008 року комплексним об’єктовим тренуванням «День цивільної оборони».
  12. Звіт про виконання заходів, передбачених ним наказом, подати в районний відділ освіти до 25 травня 2008 року.
  13. Навчання співробітників і учнів школи з ЦО здійснювати з урахуванням умов, які можуть скластися в разі виникнення НС техногенного, природного характеру.
  14. Навчання керівного складу здійснювати під час проведення дня ЦО й об’єктового тренування, а також на курсах ЦО, згідно з планом комплектування районних і обласних курсів ЦО.
 2. Навчальний рік у системі ЦО почати 31 січня і закінчити 30 листопада 2008 року. Межі навчального року для учнів визначити згідно з програмами Міністерства освіти і науки.
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Начальник цивільної оборони,

директор школи                                                М.І. Дашко

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 3902 | Додав: AllaM | Теги: НАКАЗ.Про підсумки виконання плану | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]