10:08
Орієнтовна циклограма наказів з основної діяльності

складаємо накази

Орієнтовна циклограма

наказів з основної діяльності

Орієнтовна назва наказу

Примітка

СЕРПЕНЬ

Про зарахування учнів до навчального закладу

щорічно

Про відрахування учнів із навчального закладу

щорічно, за потреби

Про режим роботи навчального закладу у... н. р.

щорічно

Про призначення відповідального за ведення ділової документації у навчальному закладі

за потреби (при зміні відповідальної особи, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про призначення відповідального за ведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за загальноосвітнім навчальним закладом території обслуговування

за потреби (при зміні відповідальної особи, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про призначення відповідального за ведення обліку військовозобов'язаних

щорічно, за потреби

Про призначення відповідального за економне використання енергоносіїв

за потреби (при зміні відповідальної особи, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про розподіл обов'язків між адміністративними працівниками навчального закладу

щорічно

Про додаткові заходи щодо поліпшення стану збереження тепло-, енерго- ресурсів у навчальному закладі

щорічно

Про обов'язкові медичні огляди працівників навчального закладу

щорічно

Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху у ... н. р.

щорічно

Про організацію роботи з пожежної безпеки у ... н. р.

щорічно

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку

за потреби (при зміні відповідальної особи, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ... н. р.

щорічно

Про затвердження графіка прийому громадян

за потреби

Про організацію харчування учнів

щорічно

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку

у серпні або у січні (за потреби)

Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу

щорічно

Про організацію позакласної роботи з фізичної культури у ... н. р.

щорічно

Про організацію роботи шкільної бібліотеки

щорічно

Про зарахування учнів до 1, 5, 10 (11) класів

щорічно

Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини

 

Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини

за потреби (при зміні відповідальної особи, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про створення комісії з запобігання правопорушенням серед учнів

за потреби (при зміні кількісного чи якісного складу членів комісії, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про запобігання правопорушенням, злочинності, бездоглядності серед неповнолітніх

щорічно

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів

щорічно

Про заборону тютюнопаління та формування здорового способу життя

щорічно

Про створення комісій з інвентаризації матеріальних цінностей

щорічно

Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей

щорічно

Про створення комісій зі списання непридатних для подальшого використання матеріальних цінностей

щорічно,

можна поєднати з наказом «Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання»

Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання

щорічно

Про створення комісії з трудових спорів

за потреби (при зміні кількісного чи якісного складу членів комісії, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про готовність навчального закладу до нового навчального року

щорічно

Про затвердження інструкцій з охорони праці

за потреби

Про підсумки проведення оздоровлення учнів

щорічно, за потреби

ВЕРЕСЕНЬ

Про створення експертної комісії з атестації робочих місць

за потреби (при зміні кількісного чи якісного складу членів комісії, закінченні строку дії попереднього наказу тощо)

Про дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, проведення протиепідемічних заходів

за потреби

Про створення комісії з атестації педагогічних працівників у ... н. р.

щорічно

Про організацію методичної (науково-методичної) роботи в ... н. р.

щорічно

Про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками у ... н. р.

щорічно

Про вивчення стану викладання відповідних навчальних предметів у ... н. р.

щорічно

Про комплектування груп продовженого дня і режим роботи в них

щорічно

Про організацію пільгового харчування учнів у ... н. р.

щорічно

Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров'я зараховані до спеціальних медичних груп

щорічно

Про звільнення учнів від занять фізичною культурою та створення груп ЛФК

щорічно, за потреби

Про створення добровільної пожежної дружини

за потреби

Про організацію навчальних занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні

щорічно

Про проведення предметних тижнів

за потреби

Про огляд-конкурс навчальних кабінетів

за потреби

Про проведення місячника безпеки дорожнього руху «Увага, діти на дорозі»

щорічно

Про результати працевлаштування випускників 9,11 класів

щорічно

Про закріплення ділянок території навчального закладу за класами

щорічно

Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю, про діяльність наукових товариств учнів та Малої академії наук

щорічно

Про вивчення системи роботи, уроків, досвіду педагогічних працівників

за потреби

Про створення комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

раз на три роки, або за потреби

Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у ... н. р. (створення оргкомітетів і журі)

щорічно

Про призначення керівників курсів за вибором, індивідуальних занять та занять МАН

щорічно

Про проведення навчальної практики під час навчального року в 5-8,10 класах

за потреби

Про організацію та проведення екскурсій у ... н. р.

щорічно

Про організацію чергування вчителів та учнів

щорічно

Про роботу Ради з профілактики правопорушень у навчальному закладі

за потреби

Про роботу Ради навчального закладу (піклувальної ради тощо)

за потреби

Про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами

за потреби

Про організацію та проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу ...

за потреби

Про підготовку навчального закладу до осінньо-зимового періоду

щорічно

Про організацію допризовної підготовки в новому навчальному році

щорічно, за потреби

Про підвезення учнів до навчального закладу

щорічно, за потреби, можна видати у серпні

ЖОВТЕНЬ

Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

щорічно

Про результати перевірки відвідування учнями навчального закладу

за потреби

Про результати перевірки ведення класних журналів

за потреби

Про результати перевірки ведення щоденників учнів

за потреби

Про участь педагогічних працівників у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року»

за потреби

Про результати проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду учнів

за потреби

Про дотримання у навчальному закладі Інструкції з ведення ділової документації у навчальному закладі

за потреби

Про проведення практичного тренінгу з евакуації (протипожежних тренувань)

двічі на рік

Про атестацію педагогічних працівників у ... н. р.

щорічно

ЛИСТОПАД

Про підсумки проведення І (шкільного} етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

щорічно

Про результати перевірки проведення тематичного обліку знань із навчальних предметів

за потреби

Про участь вчителів навчального закладу у І турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»

за потреби

Про стан викладання (назва навчального предмета)

за потреби

ГРУДЕНЬ

Про організацію і проведення новорічних свят

щорічно

Про призначення відповідальних за пожежну безпеку під час проведення новорічних свят

щорічно,

можна поєднати з наказом «Про організацію і прове­дення новорічних свят»

Про заходи щодо забезпечення безпеки учнів та працівників навчального закладу під час проведення новорічних свят та під час зимових канікул

щорічно,

можна поєднати з наказом «Про організацію і проведення новорічних свят»

Про стан виховної роботи в навчальному закладі

за потреби (можна видати в іншому місяці)

Про дотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у навчальному закладі

за потреби

Про стан відвідування учнями навчальних занять

за потреби (можна видати в іншому місяці)

Про організацію роботи навчального закладу під час зимових канікул

щорічно

Про запобігання травматизму учнів під час зимових канікул

щорічно,

можна поєднати з наказом «Про організацію роботи навчального закладу під час зимових канікул»

Про результати перевірки техніки читання учнів 2-4 класів

за потреби

Про перенесення робочих днів у ... році

за потреби

Про дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку

за потреби

Про створення комісії з адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці у навчальному закладі

за потреби

Про затвердження складу пожежно-технічної комісії та порядку її роботи

за потреби

Про порядок завершення І семестру ... н. р.

щорічно

Про підсумки проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу ...

за потреби

СІЧЕНЬ

Про затвердження графіка відпусток працівників

щорічно

Про результати перевірки ведення класних журналів (журналів гуртків (гурткової роботи), факультативів, групи продовженого дня, секцій тощо), стану навчально-виховної роботи у ... класі (ах) у І семестрі ... н. р.

щорічно, за потреби

Про результати перевірки виконання навчального плану та навчальних програм у І семестрі... н. р.

щорічно

Про стан травматизму за ... рік і заходи щодо його попередження

щорічно

Про результати вивчення стану викладання (назва навчального предмета)

щорічно (можна видати в іншому місяці)

Про підсумки перевірки стану підручників

за потреби

Про підсумки проведення шкільного етапу МАН

щорічно

Про організацію навчання із цивільної оборони

щорічно,

можна поєднати з наказом «Про організацію роботи з цивільної оборони у ... році»

Про організацію роботи з цивільної оборони у ... році

щорічно

Про участь учнів у 11 (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

за потреби

ЛЮТИЙ

Про підготовку та проведення весняних канікул

щорічно

Про стан роботи з обдарованими дітьми

за потреби

Про дотримання вимог з охорони праці, ведення документації з безпеки життєдіяльності

за потреби

Про проведення додаткових канікул для учнів перших класів

щорічно

Про результати перевірки роботи груп продовженого дня

щорічно, за потреби

Про стан викладання та якість навчальних досягнень учнів з (назва навчального предмета) у 5-9 класах

щорічно, можна видати в іншому місяці

БЕРЕЗЕНЬ

Про порядок завершення навчального року

щорічно

Про результати атестації педагогічних працівників у ... н. р.

щорічно

Про результати перевірки виконання єдиних вимог до письмових робіт і перевірки зошитів 3 відповідних навчальних предметів

щорічно

Про проведення місячника з благоустрою території

щорічно

Про створення конкурсних комісій для проведення конкурсних випробувань дітей, які вступатимуть до навчального закладу

за потреби

КВІТЕНЬ

Про підготовку та проведення Дня цивільної оборони

щорічно

Про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

щорічно

Про проведення практичного тренінгу з евакуації (протипожежних тренувань)

щорічно, за потреби можна поєднати з наказом «Про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності»

Про підготовку команди для участі у міській (районній) туристсько-краєзнавчій спартакіаді

за потреби

Про підсумки перевірки шкільної документації

за потреби

Про виконання навчальних програм, лабораторних та практичних робіт

за потреби

Про стан та якість харчування учнів

за потреби

Про підсумки перевірки стану викладання (назви навчальних предметів)

за потреби, можна видати в іншому місяці

Про підсумки проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

щорічно

Про організацію роботи пришкільного табору

щорічно, за потреби

Про призначення керівника пришкільного табору

щорічно, за потреби, можна поєднати з наказом «Про організацію роботи пришкільного табору»

Про створення трудового об'єднання старшокласників та призначення його керівника

за потреби

Про підсумки роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності серед учнів навчального закладу

за потреби

Про стан відвідування учнями навчальних занять

за потреби

Про підготовку навчальних планів на ... н. р.

щорічно

Про затвердження графіка проведення консультацій та контрольних робіт

щорічно

ТРАВЕНЬ

Про порядок закінчення ... н. р. та проведення державної підсумкової атестації учнів

щорічно, можна видати у квітні

Про організацію та проведення літньої навчальної практики, роботи на навчально-дослідній ділянці

щорічно

Про створення державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації у 4,9,11 класах

щорічно

Про допуск учнів до проходження державної підсумкової атестації

щорічно

Про заходи щодо безпеки і попередження нещасних випадків під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів

щорічно, за потреби

Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у пришкільному таборі

щорічно, за потреби

Про підсумки роботи факультативів, гуртків, аналіз їх роботи, розроблення заходів щодо поліпшення роботи в наступному навчальному році

щорічно

Про звільнення учнів 4, 9,11 класів від проходження державної підсумкової атестації

щорічно, за потреби

Про результати перевірки техніки читання учнів 1-4 класів

щорічно

Про видачу екстернам атестатів про повну загальну середню освіту

щорічно, за потреби

Про видачу випускникам 11 класів атестатів про повну загальну середню освіту і нагородження їх золотими і срібними медалями та похвальними грамотами за особливі досягнення у вивченні окремих навчальних предметів

щорічно

Про стан ведення класних журналів

щорічно

Про створення апеляційної комісії

щорічно

Про проведення заліків з фізичної культури серед учнів 4, 9,11 класів

за потреби

Про підсумки проведення заліків з фізичної культури

за потреби

Про проведення військово-польових зборів

(Про організацію та проведення навчально-польових

зборів старшокласників)

щорічно

Про підсумки проведення військово-польових зборів

щорічно

Про організацію та проведення урочистостей з нагоди вручення документів про освіту випускникам 9 та 11 класів

щорічно

Про охорону життя і здоров'я учнів під час літньої оздоровчої компанії

щорічно

Про підготовку навчального закладу до нового навчального року

щорічно

Про підсумки роботи навчального закладу з цивільної оборони і завдання на наступний рік

щорічно

Про підсумки роботи факультативів, гуртків

щорічно

ЧЕРВЕНЬ

Про переведення учнів 1-4, 5-8,10 класів

щорічно

Про нагородження учнів 1-4, 5-8 та 10 класів Похвальними листами

щорічно

Про видачу учням 9 класів свідоцтв про базову загальну середню освіту

щорічно, можна поєднати з наказом «Про випуск учнів 9 і 11 класів»

Про випуск учнів 9 і 11 класів

щорічно

Про підсумки роботи бібліотеки навчального закладу у ... н. р.

щорічно

Про проведення повторної атестації з відповідних навчальних предметів

щорічно, за потреби

Про стан виховної роботи у ... н. р.

щорічно, за потреби

ЛИПЕНЬ

Про підсумки роботи пришкільного табору

щорічно, за потреби

Про стан ведення Журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями

за потреби

 
 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТУ http://kuncevo.ucoz.ru

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 3542 | Додав: AllaM | Теги: Орієнтовна циклограма наказів з осн | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]