Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей
[ Викачати з сервера (43.1 Kb) ]05.07.2013, 09:18

Розробки уроків природознавства за оновленою програмою ПЕРЕГЛЯНУТИ

Скачати презентації до  уроків можна тут.

Тема: «Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей.».

Мета: сформувати в учнів знання про прості та складні речовини, чисті речо­вини та суміші.

Завдання;

Знаннєвий компонент

закріпити в учнів уявлення про атомно-молекулярну будову речовини; сформувати знання про прості та складні речовини, органічні та неоргані­чні речовини, чисті речовини та суміші,

природні та штучні суміші; ознайомити з найпоширенішими простими і складними речовинами дов­кілля;

Діяльнісний компонент навчити розрізняти окремі чисті речовини та суміші; формувати уміння аналізувати матеріал,, робити висновки;

Ціннісний компонент

розвивати спостережливість, уважність.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття і терміни: прості та складні речовини, органічні та неорга­нічні речовини, чисті речовини та суміші.

Методи і методичні прийоми: словесний (ущільнене опитування,, бесіда (під­готовча, пояснювальна, контрольно-перевірна), розповідь, пояснення, робота з підручником), наочний (демонстрація наочності, досліду), практичний (виконання завдань у робочому зошиті).

Обладнання: підручник, робочий зошит, картки із завданнями, склянки з дис­тильованою і водопровідною водою.

Хід уроку

1. Організаційний момент,

2. Перевірка виконання учнями домашнього завдання (ущільнене опитування за основними поняттями попереднього уроку).

Двоє учнів працюють біля дошки, троє-четверо дають письмово відповіді на індивідуальні запитання, з рештою проводиться фронтальна бесіда.

Завдання для роботи на дошці.

Намалюйте молекулу води і поясніть її будову.

Намалюйте молекулу кисню і поясніть її будову.

Завдання для індивідуальних карток.

В яких агрегатних станах речовини відбувається дифузія? Наведіть приклади.

Що таке атом? Чим атом відрізняється від молекули?

Завдання для фронтальної бесіди.

Скільки нині відомо видів атомів? З атомів яких хімічних елементів утворений мідний дріт, золота обручка тощо? Що називають молекулою? Що називають дифузією? Чому дифузія відбувається швидше в гарячих рідинах, ніж у холод­них?

3.Перевірка раніше засвоєних знань (підготовча бесіда, роботе, на дошці).

Чим тіло відрізняється від речовини? Наведіть приклади тіл і речовин. З чого утворені речовини?

4. Мотивація навчання школярів. Повідомлення теми, мети та за­вдань уроку.

Доповніть схему «Будова тіл неживої природи». Наведіть приклади речовин, які складаються з атомів, що об'єднуються в молекули; з атомів, які не об'єдну­ються в молекули. Приклади речовин записувати у схему в ході бесіди.

1. Розповідь з елементами бесіди. Усі тіла, що нас оточують, складаються з речовин. Вони, в свою чергу, складаються з різних молекул і атомів. Як назива­ють певний вид атомів? Певний вид атомів називають хімічним елементом (Ні­троген, Оксиген, Гідроген тощо). Подивіться на схему. Які речовини утворені хімічними елементами одного виду? Як їх називають? А які речовини утворені за допомогою різних хімічних елементів (атомів)? Як їх називають? Які речовини, утворені за допомогою різних хімічних елементів, мають важливе значення для життєдіяльності людини? Які хімічні елементи беруть участь у їх утворенні? Речовини, що нас оточують, наприклад молоко, пісок, утворені хімічними еле­ментами одного виду чи за допомогою різних хімічних елементів? Отримати відповіді на ці та інші запитання ми зможемо впродовж уроку за темою «Прості і складні речовини. Органічні та неорганічні речовини. Чисті речовини і суміші. Повітря — природна суміш».

План (запис на дошці)

  1. Значення простих і складних речовин для людини.
  2. Чисті речовини і суміші.
  3. Повітря — природна суміш.

5. Сприйняття й осмислення учнями нового навчального матеріалу.

Розповідь. Поділ речовин на прості й складні не єдиний. Існує також поділ речовин на чисті та суміші.

Речовину, що містить лише частинки однієї речовини, називають чистою. А речовину, утворену сукупністю кількох чистих речовин, які не втратили своїх властивостей, називають сумішшю. Наприклад, дистильована вода складається тільки з молекул води (Н20), тому вона є чистою речовиною. Якщо ви візьмете морську воду і спробуєте її на смак, то відчуєте, що вона солонувата. Крім молекул води, морська вода вміщує домішки солі та багато інших речовин, тому її називають сумішшю.

Як ви вважаєте, водопровідна вода є чистою речовиною чи сумішшю? (Демонстрування склянок з дистильованою водою і водопровідною). Що ви помітили? (На стінках склянки з водопровідною водою є бульбашки). Про що це свідчить? (Що у воді є повітря). Що залишається у чайнику після кип 'ятіння води? (Накип). Отже, водопровідна вода є чистою речовиною чи сумішшю? Водопровідна вода є сумішшю. Майже всі речовини, що нас оточують, є сумі­шами, наприклад: молоко, ґрунт, пісок, солодкі напої тощо. Суміші бувають при­родні та штучні (створені людиною).

4. Робота з підручником. Опрацювання фрагмента статті та відповідних ілю­страцій з прикладами чистих речовин та сумішей.

5. Пояснювальна бесіда. Пригадайте, що входить до складу повітря? По­вітря є сумішшю чи чистою речовиною? Це природна чи штучна суміш?

До складу повітря входять азот, кисень, вуглекислий газ, водяна пара, інші речовини. Тому повітря є сумішшю, а не чистою речовиною. Повітря — це природна суміш, оскільки вона не створена людиною.

6.. Фізкультхвилинка.

 

 

6. Узагальнення і систематизація знань.

Окремі учні виконують завдання на картках (А). Решта — працюють із зоши­том (Я). Обговорення виконаних завдань доцільно проводити паралельно. На­приклад, відповідає учень, який працював за карткою 1, і зразу ж учні класу наводять приклади простих речовин.

А.Робота окремих учнів за індивідуальними картками.

Картка 1

Які речовини називають простими?

Картка 2

Що таке «чиста речовина»?

Картка З

Які речовини називають складними?

Картка 4

Які речовини називають сумішами?

Картка 5

Що таке неорганічна речовина?

Картка 6

Які речовини належать до органічних?

Б. Робота із завданнями в зошиті.

Заповніть таблиці, навівши приклади відомих вам простих і складних речовин, чистих речовин і сумішей.

 

Прості речовини

Складні речовини

 

 

 

Чисті речовини

Суміші

 

 

 

7. Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.

8. Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на поставлені у кінці тек­сту запитання.

За зразком у підручнику спробувати виготовити з простого паперу фільтр.

Категорія: конспект природозн | Додав: AllaM | Теги: Способи розділення сумішей. Практич, природознавство 5 клас, усі уроки природознавства 5 клас, конспект уроку природи природознавс
Переглядів: 6593 | Завантажень: 2170 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]