Як скомпонувати малюнок в о браному форматі
[ · Скачати дистанційно () ]01.01.2015, 12:16

Урок № 4. Як скомпонувати малюнок в о браному форматі

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з поняттям «композиція», законами, які допомагають

компонувати зображення в обраному форматі; актуалізувати знання з правил обрання

формату зображення відповідно до задуму;

 розвивальна: розвивати вміння аналізувати твори образотворчого мистецтва;

формувати естетичні почуття, смак; активізувати творчу ініціативу учнів;

yy виховна: виховувати зацікавленість творами образотворчого мистецтва.

Оснащення

 Матеріали та інструменти: кольоровий папір, ножиці, клей, пензлі для клею,

альбоми, серветки для витирання рук, клейонки.

 Зоровий ряд: репродукції картин (Й. Курилас «На Гуцульщині»; І. Шишкін «Жито»,

«Полудень. Околиці Москви»; Ф. Шнайдер «Натюрморт із птахами, фруктами та овочами

»; К. Петров-Водкін «Натюрморт із оселедцем»).

Тип уроку: комбінований урок.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку

2. Оголошення теми й мети уроку

3. Викладення нового навчального матеріалу

У ч и т е л ь. Термін «композиція» зазвичай вживають у двох значеннях.

З одного боку, композиція — це побудова художнього твору, яка обумовлена

його змістом, призначенням і характером. З іншого боку, композицією назива-

ють і сам твір, тобто кінцевий результат діяльності художника.

 (Запис до словничків.)

Композиція надає твору цілісності, організує та підпорядковує його

елементи один одному й цілому. Ознайомимося з основними законами компо-

зиції та запишемо їх до словничків.

Підпорядкування компонентів композиції та композиційних засобів

ідейному задуму твору. Цей закон вимагає цілісності, виразності, ідейності

художнього твору та зобов’язує художника, щоб його композиція в усіх дета-

лях підпорядковувалась ідейному змісту, розкривала ставлення митця до зображуваного

та його захоплення.

Наявність композиційного центру. Композиційний центр містить головні

компоненти, які розкривають ідею твору. Поміж основних прийомів, які да-

ють змогу робити акцент на композиційному центрі (місці в картині, яке при-

тягує погляд глядача), є грамотне володіння формами, лініями, кольором,

світлотінню.

Учитель розповідає про композицію картини Й. П. Куриласа

«На Гуцульщині», демонструє її репродукцію.

Співмірність усіх частин композиції між собою та щодо цілого. Згід-

но з цим законом художник має враховувати співвідношення об’ємів, кольо-

рів, світла, тону й форми, а також ритму й пластики, руху чи стану спокою,

щоб твір справляв враження єдиного цілого, відповідав ідейному задуму.

Закон цілісності композиції вимагає, щоб глядач сприймав її як неподіль-

ний твір мистецтва, у якому кожне зображення доповнює зміст. Цілісність за-

лежить від здібностей художника підпорядковувати другорядне головному;

створити такий твір, де кожну деталь можна сприймати як необхідну; доповнювати

щось важливе для розвитку задуму. А ще є прийоми та правила ком-

позиції, яких художник обов’язково має дотримувати. На попередньому уроці

ми вивчали поняття «формат». Пригадайте, які формати ви обирали.

Сьогодні ми навчимося розміщувати зображення в обраному форматі.

Пам’ятайте: важливу роль мають обрані художником для твору типи формату.

Художники часто використовують у композиції поняття «рама». Але це не

рами, що обрамляють картини. Тут «рама» — композиційне явище, визначене

всією конструкцією зображення як межа картини, на якій завершується ком-

позиційна цілісність. Для неї є характерними такі правила: об’єкт, зображе-

ний на однорідному полі близько до «рами», сприймається розміщеним близь-

ко до площини «рами» або навіть частково злитим із нею; об’єкт, зображений

далі від «рами» до середини картинної площини, сприймається віддаленим

углиб. Ви вже знаєте, що формат картини має відповідати її композиції, зміст

якої добре компонується не в будь-якому розмірі картинної площини: витягну-

тий угору прямокутний формат підсилює монументальність зображення; фор-

мат, витягнутий по горизонталі, послаблює та сковує зображення.

Учитель розповідає про різні формати картин І. І . Шишкіна («Жито»,

«Полудень. Околиці Москви») і демонструє згадані репродукції.

А ще картини можуть викликати відчуття рівноваги та нерівноваги у ком-

позиції. Рівновага залежить від розташування основних мас композиції, ор-

ганізування композиційного центру, пластичної й ритмічної побудови компо-

зиції, пропорцій, колірних, тональних і фактурних взаємин окремих частин

одна з одною та з цілим. Рівновага виявляється по-різному в асиметричних

і симетричних композиціях. Наявність симетрії ще не гарантує врівноваже-

ності композиції. Невідповідність симетричного елемента і площини (або дис-

пропорція частин і цілого) робить її візуально неврівноваженою. Удало зна-

йдену симетричну композицію сприймати легко, незважаючи на складність її

побудови. Проте твердження, що симетрична композиція є виразнішою, є не-

правомірним. Історія мистецтва доводить, що асиметрично побудовані за за-

конами гармонії композиції з точки зору художньої цінності жодним чином не

поступаються симетричним композицям.

Навчальна вправа

У ч и т е л ь. Порівняйте два натюрморти — Франса Шнайдера «Натюрморт

з птахами, фруктами та овочами», Кузьми Сергійовича Петрова-Водкіна «На-

тюрморт із оселедцем». Який з них є статичним та врівноваженим, а в якому

відчувається динаміка і відсутня рівновага? (Демонстрування наочності.)

Фізкультхвилинка

4. Актуалізація набутих знань

ŠŠ Які закони композиції ви запам’ятали?

ŠŠ Які композиційні прийоми використовують художники?

ŠŠ Опишіть свої враження від картини «Жито» Івана Івановича Шишкіна.

5. Самостійна практична робота учнів

Виконання врівноваженої (неврівноваженої) композиції

з геометричних фігур

У ч и т е л ь. Створіть власні композиції, пам’ятаючи про закони та правила

композиції. Виріжте з кольорового паперу різні геометричні фігури і спробуй-

те створити з них композицію: врівноважену або неврівноважену.

6. Підбиття підсумків уроку

1. Підбиття підсумків (загальна оцінка уроку).

2. Визначення завдання для підготовки до наступного уроку: звернути ува-

гу на зовнішній вигляд та проаналізувати форми різних рослин; прине-

сти графічні матеріали (олівці, гелеві (кулькові) ручки, фломастери та ін.),

гумки, альбоми.

3. Проголошення уроку завершеним.__

 

Категорія: образотворче мистецтво 5 клас | Додав: AllaM | Теги: образотворче мистецтво 5 клас, Як скомпонувати малюнок в о браному, конспект уроку
Переглядів: 2855 | Завантажень: 618 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]