19:27
НАКАЗ.Про перелік обов’язкової ділової документації та номенклатуру справ у навчальному закладі

Про перелік обов’язкової ділової документації та номенклатуру справ у навчальному закладі

На підставі Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-III ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240, з метою встановлення єдиних вимог до ведення ділової документації у загальноосвітньому навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити наступний перелік обов’язкової ділової документації у навчальному закладі:
  1. Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу.
  2. Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу.
  3. Матеріали державної підсумкової атестації учнів.
  4. Статут загальноосвітнього навчального закладу.
  5. Книга наказів з основної діяльності.
  6. Книга наказів з кадрових питань.
  7. Книга обліку руху учнів.
  8. Алфавітна книга запису учнів.
  9. Журнали обліку вхідного й вихідного листування.
  10. Книга протоколів засідання педагогічної ради.
  11. Книга обліку педагогічних працівників.
  12. Книга обліку трудових книжок працівників.
  13. Книга обліку й видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.
  14. Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту.
  15. Книга обліку й видачі похвальних листів і похвальних грамот.
  16. Книга обліку підсумків внутрішкільного контролю (ведуть директор та його заступники).
  17. Книга протоколів загальних зборів (конференцій) колективу загальноосвітнього навчального закладу.
  18. Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу.
  19. Книга протоколів учнівського парламенту.
  20. Класні журнали (1—4-ті класи, 5—9-ті класи, 10—12-ті класи).
  21. Журнал групи продовженого дня.
  22. Журнал обліку пропущених і замінених уроків.
  23. Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції.
  24. Журнал обліку звернень та заяв громадян.
  25. Контрольно-візитаційна книга.
  26. Особові справи та медичні картки учнів.
  27. Особові справи педагогічних працівників.
  28. Табелі успішності учнів.
  29. План роботи на поточний навчальний рік.
  30. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.
  31. Навчальні плани та навчальні програми.
  32. Атестаційні матеріали педагогічних працівників.
  33. Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню.
  34. Учнівські квитки для учнів 1—4-х, 5—9-х та 10—12-х класів.
  35. Статистична звітність (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК та інші).
  36. Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки.
  37. Конституція України, Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».
  38. Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.
  39. Акти прийому-передачі загальноосвітнього навчального закладу.
  40. Акти державного інспектування загальноосвітнього навчального закладу.
  41. Трудові книжки працівників.
  42. Розклад уроків для учнів 1—4-х та 5—11 (12)-х класів.
  43. Графік роботи гуртків, секцій, об’єднань.
  44. Графік проведення позакласних заходів.
  45. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчального закладу.
  46. Наочність із Правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.
 2. Затвердити наступний перелік основної фінансово-господарська документації у навчальному закладі:
  1. Технічний паспорт школи.
  2. Інвентарні списки основних засобів.
  3. Акт на відведення й закріплення земельної ділянки.
  4. Книга складського обліку матеріалів.
  5. Книга обліку бібліотечного фонду.
  6. Відомості на видачу витратних матеріалів.
  7. Відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, що знаходяться в експлуатації.
  8. Штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу.
  9. Акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності.
 3. Затвердити наступні терміни зберігання ділової документації:

Назва документа

Термін зберігання

Книга обліку й видачі свідоцтв про базову середню освіту

75 років

Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту

75 років

Книга наказів з основної діяльності

50 років

Книга наказів з кадрових питань

50 років

Алфавітна книга запису учнів

50 років

Книга обліку педагогічних працівників

50 років

Книга обліку трудових книжок працівників

50 років

Книга протоколів засідання педагогічної ради

25 років

Книга обліку й видачі похвальних листів і похвальних грамот

25 років

Класні журнали випускних класів

10 років

Контрольно-візитаційна книга

10 років

Класні журнали

5 років

Журнали груп продовженого дня

5 років

Журнали обліку пропущених і замінених уроків

5 років

Особові справи учнів

5 років (після закінчення учнями школи)

Журнали обліку вхідного й вихідного листування

5 років

Атестаційні матеріали педагогічних працівників

5 років

Книга записів результатів внутрішнього контролю

5 років

Акти перевірок (різні)

5 років

Матеріали державної підсумкової атестації учнів (вихованців) випускних класів (письмові роботи, протоколи)

3 роки

Контрольні роботи учнів

1 рік

Статистична звітність

Відповідно до вимог Держстандарту

Інвентарна книга бібліотечного фонду

До ліквідації закладу

 

 1. Затвердити наступну номенклатуру справ у школі та відповідальних за їх ведення:

Індекс структурного підрозділу

Номер книги за номенклатурою

Відповідальні за ведення справ

01 — канцелярія

01 — Книга наказів з кадрових питань

 

 

02 — Книга наказів з основної діяльності

 

 

03 — Книга обліку руху учнів

 

 

04 — Книга обліку педагогічних працівників

 

 

05 — Трудові книжки працівників

 

 

06 — Тарифікація вчителів

 

 

07 — Книга обліку трудових книжок працівників

 

 

08 — Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчального закладу

 

 

09 — Статут Кунцівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

 

 

10/1 — Матеріали державної атестації Кунцівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

 

 

10/2 — Свідоцтво про державну атестацію Кунцівської загальноосвітньої школи I-III ступенів

 

 

11 — Особові справи педагогічних працівників

 

 

12 — Журнал обліку пропущених і замінених уроків

 

 

13 — Списки первинного обліку дітей, які підлягають навчанню

 

 

14 — Алфавітна книга запису учнів

 

 

14/01... 11 — Особові справи та медичні картки учнів

 

 

15/01... 11 — Класні журнали (1—4-ті класи, 5—9-ті класи, 10—12-ті класи)

 

 

15/13 — Журнал групи продовженого дня

 

 

15/14 — Журнали обліку роботи гуртка, факультативу, секції

 

 

16/1 — Книга обліку й видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту

 

 

16/2 — Книга обліку й видачі атестатів про повну загальну середню освіту

 

 

17 — Книга обліку й видачі похвальних листів і похвальних грамот

 

 

18 — Журнал обліку вхідного листування

 

 

19 — Журнал обліку вихідного листування

 

 

20 — Журнал обліку звернень та заяв громадян

 

 

21 — Статистична звітність (форми № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-3, № 83-РВК та інші)

 

 

22 — Акти державного інспектування загальноосвітнього навчального закладу

 

 

23 — Контрольно-візитаційна книга

 

 

24 — Акти прийому-передачі загальноосвітнього навчального закладу

 

 

25 — Книга протоколів загальних зборів колективу загальноосвітнього навчального закладу

 

 

26/01 — Нормативно-правова документація з питань охорони праці та техніки безпеки

 

 

26/02 — Книги обліку інструктажів з ТБ

 

 

26/03 — Посадові обов’язки працівників школи

 

 

26/04 — Наочність із Правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо

 

 

28 — Конституція України, Закони України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»

 

 

29 — Нормативно-правова документація Міністерства освіти і науки України та місцевих органів управління освітою з питань організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах

 

02 — навчальна, методична робота

01 — Книга протоколів засідання педагогічної ради

 

 

02 — Матеріали роботи над шкільною проблемою

 

 

03 — Протоколи психолого-педагогічний семінару

 

 

04 — Протоколи засідань динамічних груп учителів

 

 

05 — Книга обліку підсумків внутрішкільного контролю

 

 

06 — Протоколи засідань атестаційної комісії.

 

 

07 — План курсової перепідготовки педагогічних кадрів

 

 

08 — План роботи школи на поточний навчальний рік

 

 

09 — Навчальні плани та навчальні програми

 

 

10 — Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу

 

 

11 — Матеріали цивільної оборони

 

 

12 — Матеріали державної підсумкової атестації учнів

 

 

13 — Розклад уроків для учнів 1—4-х та 5—11 (12)-х класів

 

 

14 — Табелі успішності учнів

 

03 — виховна робота

01 — Протоколи засідань методоб’єднання класних керівників

 

 

03/1 — Книга протоколів ради загальноосвітнього навчального закладу,

 

 

03/2 — Книга протоколів загальношкільних батьківських зборів

 

 

04 — Книга протоколів учнівського парламенту

 

 

05 — Графік роботи гуртків, секцій, об’єднань

 

 

06 — Матеріали правовиховної роботи

 

 

07 — Матеріали роботи з пільговими категоріями дітей

 

 

08 — Матеріали роботи по застереженню учнів від нещасних випадків

 

 

09 — Матеріали санітарно-профілактичної роботи

 

 

10 — Матеріали туристично-краєзнавчої та пошукової роботи

 

 

11 — Матеріали природоохоронної роботи

 

 

12 — Матеріали спортивної роботи

 

 

13 — Матеріали оздоровлення школярів

 

 

14 — Матеріали профорієнтаційної роботи

 

 

15 — «Живи, книго!»

 

04 — фінансово-господарсь-ка документація

01 — Технічний паспорт школи

 

 

03 — Книга обліку бібліотечного фонду

 

 

 

04 — Інвентарні списки основних засобів

 

 

05 — Книга складського обліку матеріалів

 

 

06 — Акт на відведення й закріплення земельної ділянки

 

 

07 — Відомості на видачу витратних матеріалів

 

 

08 — Відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, що знаходяться в експлуатації

 

 

09 — Штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу

.

 

10 — Акти ревізій та перевірки фінансово-господарської діяльності

 

 1. Ділові папери, які надходять до загальноосвітнього навчального закладу чи відправляються з нього, реєструвати у журналах вхідного й вихідного листування. У вихідному листуванні (вихідній документації) виправлення не допускаються. Допущені виправлення у поточній діловій документації застерігаються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою.
 2. Діловодство в загальноосвітньому навчальному закладі вести призначеною для цього відповідальною особою.
 3. Усю ділову документації зберігати у спеціально обладнаних шафах чи сейфах, і сторонні особи не повинні мати доступу до неї.
 4. Усі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітньому навчальному закладі, поаркушно пронумерувати, прошнурувати, підписати керівником і скріпити печаткою.
 5. Після закінчення терміну зберігання тих чи інших документів, що не підлягають передачі до архівних установ, списувати їх комісією, яку призначає керівник загальноосвітнього навчального закладу. На списану документацію комісії складати відповідний акт. Списану документацію знищувати.
 6. Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення документів залишаю за собою.
 7. Цей наказ увести в дію з 01.11.2008 р. з одночасним припиненням чинності наказу по школі від 29.12.2002 р. № 111 «Про номенклатуру справ у школі».
 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи __________

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 7028 | Додав: AllaM | Теги: НАКАЗ.Про перелік обов’язкової діло | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]