Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:19 Комментариев: 0 Просмотров: 11074
Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:10 Комментариев: 0 Просмотров: 18057
ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ НАКАЗІВ

Вимоги до складання наказів

Загальні вимоги

Управлінська діяльність установ здійснюється шляхом видання розпорядчих документів. Основне призначення розпорядчих документів — регулювання діяльності, що дозволяє забезпечити реалізацію поставлених перед школою завдань.

Наказ — а) це розпорядчий документ, який видає керівник на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції; 2) це категорична форма управлінського рішення, яка вимагає обов’язкового і своєчасного виконання завдань, визначених у ньому.

Накази видають на основі та для виконання законів, постанов, розпоряджень, указів Президента, Уряду, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України, нормативних актів органів освіти обласного і районного (міського) управлінь (відділів), місцевих ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:09 Комментариев: 0 Просмотров: 5168
Орієнтовна циклограма питань, накази з яких щороку можуть видавитись у школі (в одні й ті самі строки)

Орієнтовна циклограма питань,

накази з яких щороку можуть видавитись у школі

(в одні й ті самі строки)

За виданням: Директор школи. № 23—24 (215—216). 2002 р.

Серпень

1. Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи.

2. Про організацію роботи школи в новому навчальному році.

3. Про затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік.

4. Про затвердження правил внутрішньошкільного трудового розпорядку.

5. Про підсумки організації літнього відпочинку учнів, практики, роботи на навчально-дослідній ділянці.

6. Про призначення відповідальних у новому навчальному році: за охорону праці, пожежну безпеку, експлуатацію котлів (опалювальних та водогрійних), за електрогосподарство, організацію суспільне корисної праці, проведення масових заходів, походів, змагань ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:08 Комментариев: 0 Просмотров: 3575
Орієнтовна циклограма наказів з основної діяльності

складаємо накази

Орієнтовна циклограма

наказів з основної діяльності

... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:06 Комментариев: 0 Просмотров: 3284
НАКАЗ.Про стан психолого-педагогічного забезпечення процесу адаптації учнів 5 класу до навчання у школі II ступеня

Про стан психолого-педагогічного забезпечення процесу адаптації учнів 5 класу до навчання у школі II ступеня

Протягом І семестру _______ навчального року педагогічний колектив школи працював над вирішенням дидактичної проблеми щодо адаптації учнів 5 класу до навчання у основній школі. Для попередження можливих негативних явищ на даному етапі розвитку особистості школяра, виявлення труднощів адаптації психологічною службою школи проведено спеціальне психологічне дослідження. Мета даного дослідження полягала у виявленні потенційної «групи ризику», тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов'язані із суттєвими труднощами (діти з емоційними розладами, порушеннями поведінки, зниженням рівня навчальних досягнень) через, дослідження таких адаптаційних процесів:

-        процес міжособистісної взаємоадаптації між окремими членами класного колективу, між колективом і учителями;

-     & ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:05 Комментариев: 0 Просмотров: 8930
НАКАЗ.Про затвердження інструкцій з охорони праці, що діють у межах навчального закладу

НАКАЗ

від ___ січня _______ року

№ 1

 

Про затвердження інструкцій з охорони праці,

що діють у межах навчального закладу

На виконання ст. 153 КЗпП України, ст. 17 Закону України «Про охорону праці», відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 року за № 226/2666, із метою встановлення безпечних правил поведінки учнів й виконання робіт працівниками та території навчального закладу, у навчальних приміщеннях, на робочих місцях

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні розроблені інструкції з охорони праці:

... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:03 Комментариев: 0 Просмотров: 9183
НАКАЗ.Про стан роботи груп продовженого дня

Наказ

від __________ 20___ року                                                                   № __

 

Про стан роботи груп продовженого дня

 

Згідно з річним планом роботи школи на _______ н. р. була проведена перевірка роботи груп продовженого дня. У школі працює __ груп для учнів 1—4-х класів (вихователі ____________ )

На момент перевірки відвідування в групах становило: у 1-х класах — __ %, у 2—3-х — __ %.

Режим дня кожної групи розроблено на підставі Типового режиму дня з урахуванням вікових особливостей учнів, однак він н ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:01 Комментариев: 0 Просмотров: 3608
НАКАЗ.Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови

Наказ
від _________ 20__ року                                                                       № __

 

Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови

 

Згідно з річним планом роботи вивчався стан викладання англійської мови та рівень знань, умінь і навичок учнів із цього предмета.

У процесі вивчення адміністрацією були відвідані ___ уроків у ___ класах, перевірена шкільна документація:_________, учнівські зошити у __ класах, проведені бесіди з учнями __ клаів та контрольних робіт із письма, усного мовлення й аудіювання у __ кла ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 10:00 Комментариев: 0 Просмотров: 1946
НАКАЗ.Про стан виконання вимог Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗ

від _________ року

  1.  

 

 

Про стан виконання вимог Закону України «Про охорону праці» в частині створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

Протягом _______ 20__ року адміністрацією школи перевірено стан виконання педагогічним колективом вимог Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України освіти і науки за № 563 від 01.08.2001 року щодо створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.

Під час перевірки виявлено, що педа ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 06.08.2014, 09:58 Комментариев: 0 Просмотров: 2006
НАКАЗ.Про стан роботи педагогічного колективу з питань формування в учнів механізму самоосвіти

НАКАЗ

від _____ 20__ року

  1.  

 

Про стан роботи педагогічного колективу з питань формування в учнів механізму самоосвіти, самоствердження, самовдосконалення з урахуванням результатів психодіагностики

Відповідно до річного плану роботи школи у листопаді-грудні _____ року членами робочої групи по підготовці до педради вивчався стан роботи педагогічного колективу з питань формування в учнів механізму самоосвіти, самоствердження, самовдосконалення з урахуванням результатів психодіагностики.

Аналіз зібраних матеріалів свідчить про те, що вчителями школи протягом І семестру була проведена певна робота в цьому напрямку. Зокрема, теоретичні аспекти даного питання розглядал ... Читати далі »

1 2 3 ... 8 9 »