10:09
Орієнтовна циклограма питань, накази з яких щороку можуть видавитись у школі (в одні й ті самі строки)

Орієнтовна циклограма питань,

накази з яких щороку можуть видавитись у школі

(в одні й ті самі строки)

За виданням: Директор школи. № 23—24 (215—216). 2002 р.

Серпень

1. Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи.

2. Про організацію роботи школи в новому навчальному році.

3. Про затвердження робочого навчального плану на новий навчальний рік.

4. Про затвердження правил внутрішньошкільного трудового розпорядку.

5. Про підсумки організації літнього відпочинку учнів, практики, роботи на навчально-дослідній ділянці.

6. Про призначення відповідальних у новому навчальному році: за охорону праці, пожежну безпеку, експлуатацію котлів (опалювальних та водогрійних), за електрогосподарство, організацію суспільне корисної праці, проведення масових заходів, походів, змагань тощо, виконання програм з основ безпеки життєдіяльності.

7. Про організацію харчування учнів 1—11-х класів, призначення відповідального за цю роботу.

8. Про поділ класів па підгрупи для вивчення окремих предметів (згідно з навчальним планом).

9. Про призначення вчителів фізкультури для роботи з учнями, які віднесені до спеціальної групи.

10. Про зміни в режимі роботи школи в новому навчальному році.

11. Про календарне планування вчителями-предметникамн роботи на навчальний рік.

12. Про розподіл педагогічного навантаження на навчальний рік.

13. Про розподіл коштів для позакласної роботи на навчальний рік.

14. Про призначення класних керівників.

15. Про організацію роботи шкільної бібліотеки.

16. Про призначення відповідальних і встановлення доплат за завідування навчальними кабінетами та майстернями.

17. Про призначення відповідального за туристсько-краєзнавчу роботу.

18. Про організацію позакласної роботи з фізичної культури в навчальному році.

19. Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини.

20. Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням учнів (вихованців).

21. Про створення комісії із запобігання правопорушенням, злочинності й бездоглядності.

22. Про заборону тютюнокуріння та пропаганду здорового способу життя.

23. Про призначення відповідального за ведення документації в школі.

24. Про призначення відповідального за ведення кадрових питань та облік військовозобов’язаних.

25. Про відрядження педагогічних працівників школи на курси в новому навчальному році,

26. Про розподіл та закріплення шкільних приміщень за класами, окремими особами, визначення відповідальних за збереження інвентарю, підручників, художньої літератури, навчально-наочних посібників.

27. Про організацію заходів з ЦО в новому навчальному році,

28. Про проведення на початку року контрольних робіт, усного опитування учнів, анкетування й тестування з метою визначення рівня навчальних досягнень на початок навчального року.

29. Про підвезення учнів до школи.

30. Про призначення молодих спеціалістів.

31. Про медичне обстеження працівників загальноосвітнього навчального закладу.

32. Про створення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей.

33. Про проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей.

34. Про створення комісії для списування непридатних для подальшого використання матеріальних цінностей.

35. Про проведення щорічного списування матеріальних цінностей, що стали непридатними для подальшого використання.

36. Про організацію роботи з охорони праці.

37. Про організацію роботи з протипожежної безпеки.

38. Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху.

39. Про створення комісії для розслідування нещасних випадків.

40. Про призначення відповідальних з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за школою території.

41. Про зарахування учнів до 1-х, 10-х класів, а також тих, що прибули з інших шкіл, класів, та відрахування тих, що вибули протягом літа.

42. Про затвердження єдиних вимог до поведінки учнів на уроках, під час перерв, на подвір’ї школи до зовнішнього вигляду учнів; до якості усних відповідей учнів на уроках.

43. Про створення комісії для перевірки готовності школи до роботи в новому навчальному році.

44. Про затвердження пам’ятки учням і вчителям, черговим по школі та класах.

45. Про організацію методичної роботи в школі.

46. Про готовність кабінетів в новому н. р.

47. Про роботу над методичною проблемою.

48.Про роботу щодо запобігання правопорушенням та злочинності, тютюнокурінню, вживанню наркотиків серед учнів.

Примітка: з окремих питань накази можуть бути видані у вересні.

Вересень

1. Про підготовку та проведення Дня вчителя.

2. Про створення тарифікаційної комісії.

3. Про створення комісії з трудових спорів.

4. Про встановлення стипендій учням.

5. Про призначення керівників факультативів, гуртків, клубів, секцій тощо.

6. Про організацію охорони праці.

7. Про затвердження списків учнів і груп продовженого дня.

8. Про організацію роботи пришкільного інтернату.

9. Про затвердження керівників методичних об’єднань, творчих груп.

10. Про доплату педагогічним та технічним працівникам за шкідливість роботи в хімічному кабінеті обчислювальної техніки, харчоблоці тощо.

11. Про організацію роботи на навчально-дослідній ділянці школи.

12. Про стажування молодих спеціалістів.

13. Про роботу з учителями, які одержали рекомендації під час атестації.

14. Про роботу з учнями в кабінетах електронно-обчислювальної техніки.

15. Про роботу класів вечірньої, заочної школи.

16. Про екстернат при школі.

17. Про призначення педагогічних працівників за сумісництвом.

18. Про початок навчального року.

19. Про покладання обов’язків майстра навчальної майстерні на одного з учителів трудового навчання.

20. Про створення спеціальних груп учнів для занять фізкультурою.

21. Про організацію чергування керівників, учителів та учнів школи.

22. Про створення комісії, призначення відповідальних за економію електроенергії, води, газу, тепла.

23. Про затвердження мережі класів та учнів у них.

24. Про призначення відповідального за бібліотечний фонд.

25. Про звільнення окремих учнів від занять фізкультурою.

26. Про передачу колективам класів на збереження меблів та обладнання, які знаходяться в їхній класній кімнаті.

27. Про створення комісії для проведення атестації педагогічних працівників школи.

28. Про організацію науково-методичної роботи в школі.

29. Про післядипломне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

30. Про комплектування груп продовженого дня і режим роботи в них.

31. Про організацію пільгового харчування учнів.

32. Про підсумки проведення повторної державної підсумкової атестації,

33. Про організацію та проведення екскурсій протягом навчального року.

34. Про організацію занять з дітьми, які перебувають на індивідуальному навчанні.

35. Про організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю та участь учнів у діяльності наукових товариств і Малої академії наук.

36. Про організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я віднесені до спецмедгрупи.

37. Про проведення шкільного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін.

38. Про проведення у років, лекцій, занять зі спеціальних дисциплін, трудового навчання, фізики, географії тощо за тематикою: вироблення, збереження та ефективне використання енергоресурсів.

Жовтень

1. Про створення робочих груп для складання проекту річного плану роботи школи на новий навчальний рік.

2. Про організацію медичного огляду вчителів, учнів, технічних працівників.

3. Про підготовку та проведення осінніх канікул.

4. Про створення інвентаризаційної комісії.

5. Про підготовку до навчання у школі дітей 6—7-річного віку.

6. Про проведення шкільних конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Учень року».

7. Про підготовку школи до участі в районному конкурсі «Школа року». Про стан виконання інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

8. Про виконання Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів.

9. Про створення експертної групи для вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються.

Листопад

1. Про підсумки роботи школи за вересень-жовтень навчального року.

2. Про підготовку до роботи школи в зимовий період.

3. Про створення комісії для списання матеріальних цінностей.

4. Про підсумки проведення шкільних олімпіад з базових та спеціальних дисциплін.

Грудень

1. Про стан виховної роботи в школі.

2. Про закінчення І семестру навчального року.

3. Про організацію й проведення новорічних свят.

4. Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час проведення новорічних свят.

5. Про організацію роботи школи під час зимових канікул.

6. Про виконання Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівниками, вчителями та учнями школи.

7. Про робочий план на другий семестр навчального року.

8. Про запобігання травматизму учнів під час зимових канікул.

Січень

1. Про результати перевірки виконання навчальних планів і програм за 1 семестр.

2. Про результати перевірки ведення шкільної документації.

3. Про результати вивчення стану викладання навчальних предметів.

4. Про організацію навчання з цивільної оборонили.

5. Про серйозні недоліки в оцінюванні навчальних досягнень за 12-бальною шкалою оцінювання.

6. Про деякі підсумки навчально-виховного процесу в 1-х класах.

7. Про підготовку та проведення Дня захисника Вітчизни.

Лютий

1. Про підготовку і проведення весняних канікул.

2. Про проведення додаткових канікул для учнів 1 -х класів.

3. Про результати шкільних предметних олімпіад та підсумки участі учнів школи в районних і обласних олімпіадах.

4. Про результати перевірки режиму груп продовженого дня.

5. Про проведення повторного обліку дітей 6—7-річного віку, уточнення списку дітей, які підуть до 1 -го класу.

6. Про проведення в класах вибіркових контрольних робіт з дисциплін, що викликають особливу тривогу.

7. Про підготовку та проведення Свята 8 Березня.

Березень

1. Про затвердження графіка відпусток учителів те інших працівників школи.

2. Про порядок завершення навчального року та завдання щодо підготовки до нового навчального

3. Про стан роботи з питань:

  • запобігання травматизму та нещасним випадкам серед учнів, учителів і технічних працівників;
  • запобігання правопорушенням і злочинності серед учнів.

4. Про створення комісії з підготовки документації для проведення атестації учнів.

Квітень

1. Про наслідки атестації педагогічних працівників.

2. Про затвердження комісії, яка буде приймати учнів до 1-х та 10-х класів.

3. Про виконання навчальних програм, лабораторних і практичних робіт.

4. Про організацію літньої навчальної практики, роботи на навчально-дослідній ділянці.

5. Про підсумки проведення «Дня цивільної оборони».

6. Про роботу з педагогічними працівниками, які одержали рекомендації під час атестації.

Травень

1. Про створення комісій для проведення державної підсумкової атестації у 4, 9,11-х класах.

2. Про звільнення учнів 4, 9,11-х класів від державної підсумкової атестації.

3. Про створення апеляційної комісії.

4. Про проведення навчально-польових занять з ДПЮ.

5. Про проведення заліків із фізичної культури.

7. Про виконання навчальних планів і програм.

8. Про порядок закінчення навчального року та підготовку до проведення державної підсумкової атестації.

9. Про організацію літнього відпочинку учнів та роботу шкільних таборів праці й відпочинку.

10. Про підготовку та відзначення річниці прийняття Конституції України.

11. Про призначення:

—   відповідальних за роботу на навчально-дослідній ділянці;

—   відповідальних за навчально-виробничу практику.

12. Про затвердження документації для проведення атестації учнів.

13. Про підсумки навчально-виховної роботи з ДПЮ.

14. Про результати контрольних робіт, усного опитування, тестування учнів за завданнями адміністрації школи.

Червень

1. Про випуск учнів 9-х і 11-х класів. Про проведення випускних вечорів.

2. Про переведення учнів 1—4, 5—8 і 10-х класів.

3. Про нагородження учнів золотими та срібними медалями, грамотами, цінними подарунками.

4. Про призначення виконуючих обов’язки директора школи на час його відпустки.

5. Про затвердження графіка чергування вчителів у школі під час літніх канікул. (Підстава: згода вчителя і погодження з профспілковим комітетом).

6. Про результати виховної роботи з учнями за навчальний рік.

7. Про визначення рівня навчальних досягнень, розвитку учнів за підсумками атестації в 9-х та 11-х класах.

8. Про результати науково-методичної роботи із педагогічними працівниками.

9. Про виконання програм з українознавства, народознавства та валеології.

10. Про організацію та проведення випускного вечора.

11. Про підсумки роботи бібліотеки.

12. Про проведення повторної атестації з відповідних навчальних предметів.

Додаток

Перелік додаткових питань, накази з яких можуть видаватись у школі (залежно від ситуації)

Протягом року в школі в разі необхідності можуть також видаватися накази з таких питань:

1. Про призначення, переведення, звільнення педагогічних та технічних працівників школи.

2. Про направлення на семінари, курси, конкурси, змагання, олімпіади вчителів та учнів, а також інших працівників.

3. Про нагородження педагогічних, технічних працівників та учнів, застосування стягнень.

4. Про зарахування та відрахування учнів зі школи протягом навчального року.

5. Про надання матеріальної допомоги працівникам школи та учням.

6. Про призначення педагогічних працівників черговими на шкільних святах, конкурсах, під час культпоходів, екскурсій тощо.

7. Про надання працівникам школи декретних відпусток та відпусток без збереження зарплати

8. Про надання працівникам школи відпусток для участі в ритуальних подіях.

9. Про зміну тижневого навантаження та перерозподіл педагогічних доручень.

10. Про заміну вчителів, які відсутні в школі з тих чи інших причин.

11. Про доплату за роботу, яка не була передбачена тарифікацією

12. Про травмування педагогічних та технічних працівників, учнів школи.

13. Про перенесення строків учнівських канікул.

14. Про збільшення та зменшення оплати працівникам.

15. Про зміни в графіку відпусток.

16. Про призначення виконуючих обов’язки керівників школи протягом навчального року

17. Про призначення сумісників протягом року.

18. Про преміювання працівників школи та учнів.

19. Про виплату педагогічним працівникам щомісячних надбавок за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи.

20. Про виплату педагогічним працівникам щорічної допомоги на оздоровлення у розмірі місячного окладу перед виходом у відпустку.

21. Про підготовку та проведення осінніх, зимових, весняних та літніх канікул.

22. Про підсумки проведення різних загальноосвітніх заходів: олімпіад, конкурсів, предметних тижнів тощо.

23. Про затвердження оргкомітетів і журі для проведення олімпіад, предметних тижнів та інших заходів з учнями.

24. Про залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні, чергування в школі у святкові з компенсацією).

25. Про факти правопорушень та злочинності серед учнів, учителів, технічних працівників, які трапилися протягом року.

26. Про запобігання травмуванню учнів.

 

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 5165 | Додав: AllaM | Теги: накази з яких щороку можуть видавит, Орієнтовна циклограма питань | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]