23:41
НАКАЗ.Про стан роботи педагогічного колективу з питань впровадження особистісно зорієнтованого навчання

НАКАЗ

від ______ 20__ року

__

 

Про стан роботи педагогічного колективу з питань  впровадження особистісно зорієнтованого навчання з урахуванням результатів психодіагностики

Відповідно до річного плану роботи школи у листопаді-грудні 20__ року членами робочої групи по підготовці до педради вивчався стан роботи педагогічного колективу з питань щодо планування і впровадження особистісно зорієнтованого уроку.

Аналіз зібраних матеріалів свідчить про те, що вчителями школи протягом І семестру була проведена певна робота в цьому напрямку. Зокрема, теоретичні аспекти даного питання розглядалися на засіданні психолого-педагогічного семінару. Психологом школи _______ було проведено діагностування учнів. На засіданні педагогічного консиліуму були обговорені результати діагностики та розроблені рекомендації щодо організації особистісно зорієнтованого навчання на основі результатів психодіагностики у кожному конкретному класі. 

Відвідані уроки вчителів свідчать про те, що більшість педагогів знають індивідуально-психологічні особливості школярів,  правильно орієнтуються в питаннях  організації і проведення особистісно зорієнтованого уроку з урахуванням результатів психодіагностики. При цьому майже всі учителі використовують різноманітні форми і методи організації роботи учнів на уроці, їх суб'єктивний до­свід відносно запропонованої теми.

Учителі початкових класів (_____________) особливу увагу звертають на використання завдань, які допомагають розвивати логічне мислення та зв’язне мовлення в учнів; створюють педагогічні ситу­ації спілкування, які допомагають кожному учню, незалежно від його готовності до уроку, виявляти ініціа­тиву, самостійність, вибірковість до способів роботи.

На уроках математики вчитель _________ особливу увагу приділяє стимулюванню учнів до вико­ристання різноманітних способів ви­конання завдань на уроці без страху помилитися, отримати неправильну відповідь; заохочує прагнення учня пропонувати свій спосіб роботи (розв'язання задачі), аналізує під час уроку різні способи, за­пропоновані дітьми, вчить відбирати й використовувати найраціональніші.

На уроках біології (__________) практикується обговорення з дітьми наприкін­ці заняття не тільки того, «про що ми дізналися» (чим оволоділи), а й того, що сподобалося (не сподобалось) і чому; що хотілося б виконати ще раз, а що зробити інакше. Під час опитування на уроці (виставлення оцінок) аналізується не тільки правильність (неправильність) відповіді, а й її самостійність, оригі­нальність, прагнення учня шукати й знаходити різні способи виконання завдань.

Учителі української мови та літератури ___________ коментуючи домашнє завдання, завжди називають не тільки зміст та обсяг завдання, а й дають докладні рекомендації стосовно раціональної організації навчальної роботи, що забезпечує виконання домашнього за­вдання.

Переважна більшість учителів, готуючись до уроку, добирає дидактичний матеріал (ілюстративний, роздатковий тощо), який дає йому змогу в процесі заняття використати завдання різного ступеня складності. Проте, класифікація дидактичного матеріалу, добір і використання його під час уроку зазвичай потребують особливої підготовки вчителя й передусім знання психофізичних особливостей дітей, уміння виявляти й продуктивно їх використовувати в процесі засвоєння. На жаль, поки що дидактичний матеріал, яким володіє більшість вчителів, дає їм змогу здійснювати лише різнорівневий, диференційований, але не особистісно зорієнтований підхід.

Крім того, при роботі над вирішенням організації особистісно зорієнтованого навчання і виховання були допущені і певні недоліки:

-         замало зверталося уваги класних керівників на особистісно зорієнтоване виховання, обмін досвідом з даного питання (проведення відкритих уроків та виховних заходів, взаємовідвідування);

-         робота динамічних груп щодо вдосконалення форм та методів індивідуальної роботи з дітьми була недостатньою.

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

1.   Роботу педагогічного колективу щодо планування і впровадження особистісно зорієнтованого уроку на основі результатів психодіагностики вважати задовільною.

2.   Педагогічному колективу школи у навчально-виховній роботі постійно керуватися методичними рекомендаціями психолого-педагогічного консиліуму щодо планування і впровадження особистісно зорієнтованого уроку на основі результатів психодіагностики. З цією метою:

ü обмірковано чергувати види робіт, типи завдань для зниження стомлюваності учнів;

ü конструювати дидактичний матеріал різного типу, виду й форми, визначати мету, місце й час його використання на уроці;

ü обміркувати можли­вості для самовияву учнів;

ü здійснювати спостереження за школярами;

ü надавати учням можливості ста­вити запитання, не стримуючи їхньої активності й ініціативи;

ü організовувати обмін думками, міркуваннями, оцінками;

ü заохочувати висловлення учнями оригінальних ідей і гіпотез;

ü стимулювати учнів до активно­го засвоєння знань, до доповнення й аналізу відповідей товаришів (рецен­зування відповіді);

ü залучати учнів до використан­ня альтернативних шляхів пошуку інформації в підготовці до уроку;

ü використовувати суб'єктний досві­д й спиратися на інтуїцію кожного учня.

3.   Керівникам ШМО та динамічних груп __________ до __.__.20__ року організувати засідання ШМО та динамічних груп за присутності шкільного психолога, де обговорити та конкретизувати форми та методи індивідуальної роботи з дітьми.

4.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи _________.

 

 

Директор школи                             _________

 ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТУ http://kuncevo.ucoz.ru

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 1612 | Додав: AllaM | Теги: НАКАЗ.Про стан роботи педагогічного | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]