Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:54 Комментариев: 0 Просмотров: 4126
НАКАЗ.Про підсумки методичної роботи у ______ навчальному році

НАКАЗ

від __ червня 20__ року

 1.  

 

Про підсумки методичної роботи у ______ навчальному році

Протягом _______ навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми: «Особистісно орієнтоване навчання та виховання на основі результатів психодіагностики». З метою вирішення даної проблеми протягом року були проведені засідання психолого-педагогічного семінару, на яких вивчалися теоретичні та практичні аспекти формування та розвитку в учнів творчих здібностей на основі результатів психодіагностики. Були розроблені методичні рекомендації щодо формування та розвитку в учнів творчих здібностей, якими учителі пост ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:52 Комментариев: 0 Просмотров: 3823
НАКАЗ.Про стан роботи педагогічного колективу щодо запобігання неуспішності школярів

НАКАЗ

від ______ 20__ року

 1.  

 

Про стан роботи педагогічного колективу щодо запобігання неуспішності школярів

Протягом І семестру _____ навчального року педагогічний колектив школи працював над вирішенням дидактичної проблеми запобігання неуспішності дітей. З цією метою у жовтні місяці було проведено засідання психолого-педагогічного семінару «Як запобігти низькій успішності учнів?». Психологом школи _______ було проведено психодіагностику низької успішності дітей у навчанні, визначено рівні розумового розвитку, типи темпераменту, рівні розвитку концентрації уваги та короткочасної пам’яті, проведено діагностування індивідуальних показників навчальної моти ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:50 Комментариев: 0 Просмотров: 3259
НАКАЗ.Про стан викладання та рівень знань учнів з фізкультури

НАКАЗ

від ______ 20__ року

 1.  

 

Про стан викладання та рівень знань

учнів з фізкультури

На виконання річного плану роботи школи протягом лютого-березня поточного навчального року адміністрацією школи за участю членів атестаційної комісії здійснювалась перевірка стану викладання та рівня знань учнів 5, 9, 11 класів з фізкультури (вчитель ______).

Під час перевірки відвідувалися окремі уроки, проводився тематичний зріз знань, умінь і навичок учнів, аналізувався стан позакласної роботи з предмета, вивчалася вчительська документація. Учителем _____ проведено відкритий урок з фізкультури у 5 класі з теми «Гімнастика& ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:48 Комментариев: 0 Просмотров: 5474
НАКАЗ.Про стан гурткової роботи в школі

НАКАЗ

 

від «_______» 20__ року                                                               № __

Про стан гурткової роботи в школі

Відповідно до річного плану роботи школи, в період з «__» по «__» грудня цього року комісією, створеною наказом по школі від «__» за № __, у складі заступника директора школи з виховної роботи _____, педагога-організатора ____, практичного психолога _____, члена ради школи ____ та представника профспілкового комітету _____ вивчався стан гурткової роботи у навчальному закладі з метою оцінки її ефективност ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:47 Комментариев: 0 Просмотров: 1599
НАКАЗ.Про результати атестації бібліотекаря

НАКАЗ

від _____ 20__                                                                          № __

 

 

Про результати атестації бібліотекаря ______

 

Відповідно до підпункту 5.1 Положення про проведення атестації працівників підпри­ємств, установ, організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44 та керуючись рішенням атестаційної комісії при школі з атестації бібліотекаря ______, протокол від ____ 20__ № __

НАКАЗУЮ:

1. Затве ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:46 Комментариев: 0 Просмотров: 2919
НАКАЗ.Про проведення підсумкових контрольних робіт

НАКАЗ

від 10 квітня 2011 року

 1.  

 

Про проведення підсумкових контрольних робіт
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.03.2011 р. № 1/9-151 «Про проведення підсумкових контрольних робіт», з метою визначення рівня засвоєння учнями школи навчального матеріалу, передбаченого Державним стандартом базової загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 р., та якісної підготовки проекту нового Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у 2010/2011 навчальному році підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах з української ... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:43 Комментариев: 0 Просмотров: 2292
НАКАЗ.Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності

НАКАЗ

від __ травня 20__ року

__

 

Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності

Діти потрапляють у складні та небезпечні для життя ситуації через незнання чи нехтування елементарними правилами безпеки.

Загроза травмування та загибелі дітей існує у побуті, а саме: при виникненні пожежі в квартирі, при виявленні запаху газу, на водних об’єктах, під час необережного поводження з вогнем, пустощів з вибухонебезпечними предметами, токсичними речовинами найчастіше виникає під час літніх канікул.

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про правові засади цивільного захисту», «Про пожежну безпеку», «Про з ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:41 Комментариев: 0 Просмотров: 1615
НАКАЗ.Про стан роботи педагогічного колективу з питань впровадження особистісно зорієнтованого навчання

НАКАЗ

від ______ 20__ року

__

 

Про стан роботи педагогічного колективу з питань  впровадження особистісно зорієнтованого навчання з урахуванням результатів психодіагностики

Відповідно до річного плану роботи школи у листопаді-грудні 20__ року членами робочої групи по підготовці до педради вивчався стан роботи педагогічного колективу з питань щодо планування і впровадження особистісно зорієнтованого уроку.

Аналіз зібраних матеріалів свідчить про те, що вчителями школи протягом І семестру була проведена певна робота в цьому напрямку. Зокрема, теоретичні аспекти даного питання розглядалися на засіданні психолого-педагогічного семінару. Психологом школи _______ було про ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:40 Комментариев: 0 Просмотров: 4723
НАКАЗ.Про стан викладання та рівень знань учнів з фізики та інформатики

НАКАЗ

від ______ 20___ року

__

 

Про стан викладання та рівень знань учнів з фізики та інформатики

На виконання річного плану роботи школи протягом грудня поточного навчального року адміністрацією школи здійснювалась перевірка стану викладання та рівня знань учнів з фізики та інформатики (вчитель _______) .

На підставі аналізу календарного планування, ведення класних журналів та відвідування уроків виявлено наступне:

Учитель _______ працює в Кунцівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з 1990 року, після закінчення фізико-математичного факультету Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка.

_________ глибоко знає фактичний мате ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:38 Комментариев: 0 Просмотров: 2306
НАКАЗ.Про вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів

НАКАЗ

від _______ 20__ року

__

 

Про вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів

На виконання Указу Президента України від 12 червня 1996 р. № 417 (417/96) «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти», протокольного доручення наради директорів від 23.05.2008 р. «Про вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів» адміністрацією школи проведено аналіз дотримання учнями вимог до зовнішнього вигляду.

Результати аналізу свідчать, що за останні роки дотримання учнями навчального закладу вимог до свого зовнішньог ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:34 Комментариев: 0 Просмотров: 4200
НАКАЗ.Про стан роботи педколективу щодо формування здоров’я-зберігаючих компетентностей школярів

НАКАЗ

від ________ 20__ року

__

 

Про стан роботи педколективу щодо формування здоров’я-зберігаючих компетентностей школярів з урахуванням результатів психодіагностики

На виконання річного плану роботи школи робочою групою, створеною відповідно до наказу по школі від __.__.20__ року № __, протягом січня 20__ року проводилось вивчення стану роботи педколективу щодо формування здоров’я-зберігаючих компетентностей школярів з урахуванням результатів психодіагностики.

Під час вивчення аналізувалися санітарно-гігієнічні умови навчання, створення здоров’я-зберігаючого середовища у навчальному закладі та якість медичного обслуговування школярів, поширення шкідли ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:32 Комментариев: 0 Просмотров: 2434
НАКАЗ.Про забезпечення належних санітарно-гігієнічних норм у таборі з денним пере-буванням дітей

 

 

 

НАКАЗ

від 30 травня 2011 року

 1.  

 

Про забезпечення належних санітарно-гігієнічних норм у таборі з денним перебуванням дітей

Керуючись Державними санітарними правилами і нормами «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 р. № 23, з метою якісної підготовки шкільного дитячого оздоровчого закладу до роботи і створення епідемічно безпечних, оптимальних умов оздоровлення дітей в період 2010/2011 н. р.

НАКАЗУЮ:

 1. Відповідальною особою за дотримання санітарно-гігієні ... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:29 Комментариев: 0 Просмотров: 2741
НАКАЗ.Про проведення в школі Дня цивільної оборони

НАКАЗ

від __ квітня 20__ року

__

 

Про проведення в школі Дня цивільної оборони

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.1995 року № 143/179, Положення про підготовку і проведення «Дня цивільної оборони» в загальноосвітній школі, згідно з планом підготовки учнів та школи з цивільної оборони на 20__ рік

НАКАЗУЮ:

 1. Навчальний рік з питань цивільної оборони завершити проведенням __ квітня 20__ року комплексним об’єктовим тренуванням – «День цивільної оборони».
 2. Основними цілями «Дня цивільної оборони» вважати:

— практичну перевірку з ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:28 Комментариев: 0 Просмотров: 5202
НАКАЗ.Про підсумки проведення «Тижня знань з безпеки життєдіяльності»

 

НАКАЗ

від ____ 20__ року

__

 

Про підсумки проведення «Тижня знань з безпеки життєдіяльності»

 

На виконання наказу по школі №__ від____ у школі з __ по __ вересня проводився Тиждень знань з безпеки життєдіяльності, що сприяло підвищенню рівня обізнаності дітей з питань безпеки життєдіяльності, закріпленню теоретичних знань про небезпеки, що можуть виникнути на території області, району, удосконаленню їх навчання правилам пожежної безпеки й діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та популяризації професії рятівника.

Тиждень розпочався з його урочистого відкриття на загальношкільній лінійці. На протязі тижня класними керівниками проведено ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:25 Комментариев: 0 Просмотров: 7496
НАКАЗ.Про стан викладання читання та формування читацьких навичок в учнів початкових класів

НАКАЗ

від ____ 20__року

__

 

Про стан викладання читання та формування читацьких навичок в учнів початкових класів відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти

Згідно з річним планом роботи школи у _____ 20__ року адміністрацією школи здійснювалася перевірка стану однієї зі змістовних ліній змісту початкової освіти — викладання читання та формування читацьких навичок в учнів початкових класів відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року «Про підсумки переходу початкової ніколи на новий зміст та структуру навчання»).

Аналізувалося вміння мо ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:24 Комментариев: 0 Просмотров: 4648
НАКАЗ.Про організацію виконання рішень педради

НАКАЗ

від __ вересня 20__ року

__

 

Про організацію виконання рішень педради № __ від ______20__ р.

Протягом 20__/20__ навчального року педагогічний колектив школи продовжував працювати над вирішенням дидактичної проблеми «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі вчительської пси­ходіагностики». Вивчалися й розглядалися на педагогічних радах такі аспекти шкільної проблеми: врахування рівня розвитку пам’яті та уваги школяра при здійсненні індивідуального підходу в навчально-виховному процесі; стан правовиховної роботи в школі.

Як і в минулому навчальному році найрезультативнішою з колективних форм роботи була діяльність психолого-педагогічно ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:22 Комментариев: 0 Просмотров: 3356
НАКАЗ.Про підготовку та проведення весняних канікул

Зразок оформлення наказу про підготовку та проведення весняних канікул

 

Загальноосвітній навчальний заклад № ___

 

НАКАЗ

 

00.00.20__

м. ____

№ __

 

 

Про підготовку та проведення весняних канікул

 

На виконання наказу відділу освіти _________ районної державної адміністрації «Про організацію весняних канікул у навчальних закладах району» від __ лютого 20__ р. № __ та з метою забезпечення безпечних умов перебування дітей у навчальному закладі та поза його межами під час ве ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:19 Комментариев: 0 Просмотров: 3650
НАКАЗ.Про створення комісії з навчання та перевірки знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги

Зразок оформлення наказу про створення комісії

з навчання та перевірки знань працівників

з правил надання першої долікарської допомоги

 

(Назва школи)

 

НАКАЗ

 

00.00.20__

м. ____

№ __

 

 

Про створення комісії з навчання та перевірки знань працівників з правил надання першої долікарської допомоги

 

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Мі ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:15 Комментариев: 0 Просмотров: 4147
НАКАЗ.Про встановлення доплати за суміщення

Зразок оформлення наказу про

встановлення доплати за суміщення

 

 

 

(Назва школи)

 

НАКАЗ

 

17.01.2011

м. ______

№ 5

 

 

 

Про встановлення доплати за суміщення   ПІП

 

 

У зв'язку з виробничою необхідністю

НАКАЗУЮ:

(ПІП )       , вчителю фізики, встановити щомісячну доплату за суміще ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:14 Комментариев: 0 Просмотров: 4721
НАКАЗ.Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Зразок оформлення наказу про надання відпустки для догляду

за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

 

(Назва школи)

 

НАКАЗ

 

01.06.2011

 

№ 15

 

 

 

Про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ПІП

 

(ПІП), вчителю початкових класів, надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 01.06.2011 по 28.04.2014.

< ... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:13 Комментариев: 0 Просмотров: 1773
НАКАЗ .Про звільнення

Зразок оформлення наказу про звільнення

 

(Назва щколи)

 

НАКАЗ

 

06.06.2011

 

№ 12

 

 

 

Про звільнення Стеценко М. В.

 

Стеценко Марію Василівну 06.06.2011 звільнити за власним бажанням (ст. 38 Кодексу законів про працю України).

Підстави:   1. Наказ управління освіти від 22.05.2011 № 83.

2. Заява Стеценко М. В. від 23.05.2011.

 

 

Директор ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:11 Комментариев: 0 Просмотров: 1678
НАКАЗ.Про прийняття на роботу

Зразок оформлення наказу про прийняття на роботу

 

(Назва щколи)

 

НАКАЗ

 

00.00.20__

м. ____

№ __

 

 

 

Про прийняття на роботу Ярошенко І. В.

 

Ярошенко Ірину Вікторівну прийняти на роботу вчителем української мови з 01.09.2011 з педагогічним навантаженням 18 годин на тиждень і встановленням 11 тарифного розряду.

 

Підстави: 1. Наказ управління освіти від 28.08.2011 № 58.

2. Заява Ярошенко І. В. від 2 ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:07 Комментариев: 0 Просмотров: 1761
НАКАЗ.Про скорочення штатного розпису школи

НАКАЗ

від 31 травня 2011 року

__

 

 

Про скорочення штатного розпису школи

У зв’язку з виробничою необхідністю —  встановленням економних котлів, які відповідають вимогам технічних умов та правил безпеки системи газопостачання, що не потребують спеціального навчання обслуговуючого персоналу щодо їх експлуатації, переведенням котельні у розряд теплогенераторних, — на підставі наказу відділу освіти від 18.05.2011 року № 144 «Про зміни в штатному розписі шкіл»

НАКАЗУЮ:

 1. Вивести посаду постійного оператора зі штатного розпису школи з 01.08.2011 року.
 2. Контро ... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:06 Комментариев: 0 Просмотров: 1920
НАКАЗ.Про попередження працівників щодо наступного вивільнення

НАКАЗ

від 31 травня 2011 року

 __

 

Про попередження працівників щодо наступного вивільнення

У зв’язку зі скороченням штатного розпису навчального закладу та відсутності можливості переведення працівника на іншу роботу, на підставі ст. 492 КЗпП України

НАКАЗУЮ:

 1. Попередити постійного оператора котельні __________ щодо його наступного вивільнення з 1 серпня 20__ року.
 2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи ________.

 

 

 

 

Директор школи         &nbs ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:05 Комментариев: 0 Просмотров: 1756
НАКАЗ,Про звільнення

НАКАЗ

від 1 серпня 2011 року

__

 

Про звільнення ________

У зв’язку зі скороченням штатного розпису навчального закладу та відсутності можливості переведення працівника на іншу роботу,

НАКАЗУЮ:

 1. Звільнити з роботи _________, постійного оператора, на підставі ст.40, п.1 Кодексу законів про працю України (скорочення чисельності або штату працівників) з виплатою вихідної  допомоги  у  розмірі  середнього  місячного  заробітку відповідно до ст. 44 КЗпП України.

Звільненим вважати з 1 серпня 2011 року.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи з навчально ... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:03 Комментариев: 0 Просмотров: 4075
НАКАЗ,Про створення тарифікаційної комісії

НАКАЗ

від 11 квітня 2011 року

 1.  

 

Про створення тарифікаційної комісії на 2011/2012 н. р.

Відповідно до Кодексу законів про працю України (ст. 21, 32). Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV (ст. 38), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пп. 4, 63), затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, враховуючи положення Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом навчального закладу на 2011-2015 роки, з метою своєчасної й об’єктивної та неупередженої підготовки матеріалів для проведення тарифікації педагог ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:02 Комментариев: 0 Просмотров: 2701
НАКАЗ.Про призначення класних керівників

НАКАЗ

від 30 серпня 2011 року

 1.  

 

Про призначення класних керівників на 2011/2012 н. р.

На підставі рішення шкільної тарифікаційної комісії, створеної відповідно до наказу по школі від 11.04.2011 року № __, про остаточну тарифікацію педагогічних працівників на 2011/2012 н. р., за погодженням з профспілковим комітетом школи (протокол засідання № __ від 29.08.2011 року)

НАКАЗУЮ:                                                ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 23:00 Комментариев: 0 Просмотров: 4373
НАКАЗ.Про затвердження тарифікації педагогічних працівників

НАКАЗ

від 30 серпня 2011 року

 1.  

 

Про затвердження тарифікації педагогічних працівників на ----------- н. р.

На підставі рішення шкільної тарифікаційної комісії, створеної відповідно до наказу по школі від 11.04.2011 року № __, про остаточну тарифікацію педагогічних працівників на 2011/2012 н. р., за погодженням з профспілковим комітетом школи (протокол засідання № __ від 29.08.2011 року)

НАКАЗУЮ:                                           &n ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 22:58 Комментариев: 0 Просмотров: 8379
НАКАЗ,Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії України та правознавства

НАКАЗ

від __ грудня 20__ року

__

 

Про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії України та правознавства

Згідно з перспективним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів протягом жовтня-листопада поточного навчального року в школі вивчався стан викладання історії України, правознавства та рівень навчальних досягнень учнів 9-11-х класів.

Викладання історії України та правознавства в 9-11-х класах здійснюється вчителями:

... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 22:56 Комментариев: 0 Просмотров: 1835
НАКАЗ.Про застереження учнів від нещасних випадків під час осінніх канікул

НАКАЗ

від __ жовтня 20__ року

__

 

Про застереження учнів від нещасних випадків під час осінніх канікул

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці», відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.01 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України № 782 від 20.11.2006, ст. 95 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ М ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 20:05 Комментариев: 0 Просмотров: 15301
НАКАЗ.Про внесення змін до наказу «Про створення інвентаризаційної комісії навчального закладу» від 00.00.20__ р. № __

 

Відповідно до пунктів 3.1.3, 3.1.5 Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року № 1239 після підписання наказу зміни до нього вносяться лише шляхом видання нового наказу про внесення змін.

Зміни, що вносяться до наказу, оформлюються окремим наказом, який повинен мати такий заголовок: «Про внесення змін до наказу (розпорядження)...» із зазначенням дати, номера, заголовка розпорядчого документа, до якого вносяться зміни. Розпорядча частина наказу починається з такого пункту:

«1. Внести зміни до наказу (розпорядження)…».

Далі окремими підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа, наприклад:

«1) пункт 2 викласти в такій редакції:...»;

«2) пункт 3 виключ ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 20:04 Комментариев: 0 Просмотров: 2969
НАКАЗ.Про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

(Назва загальноосвітнього навчального закладу)

НАКАЗ

00.00.20__

(назва населеного пункту)

№__

Про проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

У відповідності до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про правові засади цивільного захисту», з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1. Провести у період з __ по __ квітня 20__ року тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяль ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 20:02 Комментариев: 0 Просмотров: 1801
НАКАЗ.Про підготовку педагогічної ради «Спадкоємність у навчанні та вихованні учнів 4-х і 5-х класів»

Зразок наказу про підготовку педагогічної ради

НАКАЗ

від «________» 20__ року

№ __

Про підготовку педагогічної ради «Спадкоємність у навчанні та вихованні учнів 4-х і 5-х класів»

Відповідно до річного плану роботи школи та з метою глибшого вивчення й розуміння адаптації учнів 4-х класів до умов навчально-виховного процесу в 5-му класі

НАКАЗУЮ:

1. Провести засідання педагогічної ради «__» ______ 20__ року у приміщенні актової зали школи.

2. Відповідальним за педраду призначити заступника директора з НВР __________ .

3. Створити творчі групи вчител ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 20:01 Комментариев: 0 Просмотров: 3267
НАКАЗ.Про результати тематичного контролю «Вивчення стану викладання біології у __ класах»

Зразок оформлення наказу про результати тематичного контролю

 

________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу )

 

НАКАЗ

__.__.20__

м. ______________

№ __

Про результати тематичного контролю «Вивчення стану викладання біології у __ класах»

На виконання наказу директора _________________(назва загальноосвітнього навчального закладу) «Про проведення тематичного контролю «Вивчення стану викладання біології у _____ класах» від __ березня 20__ р. № __, а також з метою перевірки рівня викладання предмета адміністрацією школи (або: роб ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:58 Комментариев: 0 Просмотров: 4650
НАКАЗ.Про результати атестації педагогічних працівників

До 1 квітня, одразу після засідання атестаційної комісії І рівня, видається наступний наказ за наслідками атестації педкадрів

НАКАЗ

від __ березня 20__ року

№ __

 

 

Про результати атестації педагогічних працівників

Керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних кадрів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 20 грудня 2011 р. № 1473. на підставі прот ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:57 Комментариев: 0 Просмотров: 4469
НАКАЗ.Про встановлення протипожежного режиму в навчальному закладі

НАКАЗ

від _______ 20__ року

№ ___

Про встановлення протипожежного режиму в навчальному закладі

Відповідно до п. 3.15 Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України затверджених 30.09.1998 №348/70 Міністерства освіти і науки і ГУДПО МВС України

НАКАЗУЮ

1. Встановити в навчальному закладі наступний протипожежний режим:

1.1. Заборонити куріння в усіх приміщеннях і на прилеглій території освітнього закладу.

1.2. Заборонити зберігання легкозаймистих і горючих рідин (фарб, лаків, розчинів та ін.) у приміщеннях навчального закладу, за винятком лабораторії кабінету хімії, де дозволяється зберігання в невеликих кількостях легкозаймистих і горючих рідин у переносному металічному ящику.

... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:55 Комментариев: 0 Просмотров: 2192
НАКАЗ.Про організацію роботи табору з денним перебуванням

Приклад наказу про організацію

роботи табору з денним перебуванням

Назва навчального закладу

НАКАЗ

00.04.20__

(назва населеного пункту)

№ __

Про організацію роботи табору з денним перебуванням «_________»

На виконання наказу (назва відділу освіти) «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей ...» від 00.00.20__ № __ , у відповідності до річного плану роботи на _______ н.р., шкільного Положення про табір з денним перебуванням, затвердженого наказом від 00.00.20__ № __, з метою організованого якісно ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:53 Комментариев: 0 Просмотров: 1832
НАКАЗ.Про створення комісії з бракеражу готової продукції у таборі з денним перебуванням

Приклад наказу про створення комісії з бракеражу готової продукції у таборі з денним перебуванням

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

00.00.20__

(назва населеного пункту)

№ __

 

Про створення комісії з бракеражу готової продукції у таборі з денним перебуванням «_________»

Відповідно до Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.06.2005 № 242/329, з метою контролю за організацією харчування

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з бракеражу готової продукції у с ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:52 Комментариев: 0 Просмотров: 1992
НАКАЗ.Про затвердження штатного розпису

НАКАЗ

04.01.20__

№ __

Про затвердження штатного розпису

На виконання статті 45 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV та наказу відділу освіти _______________________ «Про встановлення штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів _________ району» від «__» «_________» 20__ р. № __

НАКАЗУЮ:

Затвердити штатний розпис ___________________(назва школи) (додаток №1).

Директор (підпис)     (ініціали, прізвище)

 

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТУ http://kuncevo.ucoz.ru 

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:50 Комментариев: 0 Просмотров: 2815
НАКАЗ.Про підсумки проведення декади антиалкогольної, антитютюнової та антинаркотичної пропаганди

Приклад оформлення наказу про підсумки проведення декади антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди «Здоровий спосіб життя. Все у твоїх руках!»

 

НАКАЗ

13.02.2012

м. ______

№ 25

Про підсумки проведення декади антиалкогольної, антитютюнової та антинаркотичної пропаганди «Здоровий спосіб життя. Все у твоїх руках!»

Згідно з наказом управління освіти ________________ «Про проведення декади антиалкогольної, антитютюнової та антинаркотичної пропаганди» від _______ 20__ р.  № __, наказу по школі _____ 20__ р. № __ та з метою профілактики шкідливих звичок серед неповнолітніх з «__» по «__» ______ 20__ ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:49 Комментариев: 0 Просмотров: 5964
НАКАЗ.Про зарахування учнів до 1 класів

Приклад оформлення наказу про зарахування учнів до 1 класів

Назва навчального закладу

НАКАЗ

31.08.20___ р.

м. ___________

№ ___

Про зарахування учнів до 1 класів

На виконання п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 p. № 651-XIV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12 квітня 2000 р. № 646, наказу Міністерства освіти і науки України «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 7 квітня 2005 р. № 204, згідно заяв батьків (або осіб, які їх замінюють)

НАКАЗУЮ:

1. За ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:47 Комментариев: 0 Просмотров: 2090
НАКАЗ.Про організацію та проведення туристсько-краєзнавчої експедиції

(Назва навчального закладу)

НАКАЗ

00.00.20__

(назва населеного пункту)

№ 56

Про організацію та проведення туристсько-краєзнавчої експедиції

Відповідно до річного плану роботи школи, з метою організації змістовного дозвілля учнів, розвитку творчих та пізнавальних інтересів з географії, екології та історії рідного краю

НАКАЗУЮ:

1. Організувати (вказати дату) проведення туристсько-краєзнавчої експедиції з учнями __ класів за маршрутом ___________ .

2. Затвердити склад групи учнів (Додаток 1).

3. Затвердити наступний склад педагогічних працівників для супроводу туристсько-краєзнавчої експедиції:

... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:46 Комментариев: 0 Просмотров: 3436
НАКАЗ.Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд

НАКАЗ

м. __________

«__» «_________ 20__ р.

№__

Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень і споруд

На виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563,

НАКАЗУЮ:

Створити постійно діючу технічну комісію з обстеження приміщень і споруд навчального закладу в складі:

Голова комісії: _______________, директор навчального закладу,

Члени комісії:

______________, заступник директора з адміністративно-господарської роботи,

____________ ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:44 Комментариев: 0 Просмотров: 1871
НАКАЗ.Про залучення до роботи у вихідний день

(Назва навчального закладу)

НАКАЗ

00 00.20__

№ __

 

Про залучення  до роботи у вихідний день

У зв’язку з проведенням 00.00.20__ аварійних робіт у шкільній котельні, керуючись статтями 73, 107 КЗпП України,  за згодою профспілкового комітету навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Залучити до роботи у вихідний день 00.00.20__ року завідуючого господарством _____________ .

2. Компенсувати ___________ роботу у вихідний день наданням іншого дня відпочинку, шляхом приєднання до щорічної основної відпустки.

Підстави:

1. Заява ______________ від 00.00.20__.

2. Згода профспілкового комітету (протокол від 00.00.20__ N° __).

... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:42 Комментариев: 0 Просмотров: 2321
НАКАЗ.Про особовий склад

Відповідно до пунктів 3.1.7, 3.1.12 Типової інструкції з  діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства  освіти і науки України 28 липня 2013 року № 1239, наказ (розпорядження) з кадрових питань (особового складу) оформляється у вигляді індивідуального або зведеного. В індивідуальному наказі (розпорядженні) міститься інформація про одного працівника; у зведеному — про кількох, незалежно від того, які управлінські рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, призначення на посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо).

У зведеному наказі (розпорядженні) з кадрових питань (особового складу) до розпорядчої частини включається інформація, що розміщується у такій послідовності: прийняття на роботу, переведення, звільнення.

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:40 Комментариев: 0 Просмотров: 4439
НАКАЗ.Про перейменування посад

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

00.00.20__

(назва населеного пункту)

№ ___

Про перейменування посад

У зв'язку з уведенням з 1 вересня 2012 року «Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2010 року № 1205, керуючись «Класифікатором професій ДК 003: 2010», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, з метою приведення назв посад у штатному розписі школи до Типових штатних нормативів

НАКАЗУЮ:

1. Перейменувати з 01.09.2012 року наступні посади у штатному розписі навчаль ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:39 Комментариев: 0 Просмотров: 4483
НАКАЗ.Про організацію діловодства у загальноосвітному навчальному закладі

Відповідно до п. 1.5 Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року № 1239, відповідальність за організацію діловодства, зміст, якість підготовки та оформлення документів в загальноосвітніх навчальних закладах несуть їх керівники.

Разом з тим, керуючись п. 1.6 згаданої інструкції, для організації діловодства у навчальному закладі його керівник може призначати відповідальну особу (осіб). Це може бути, наприклад, один із заступників директора, секретар-друкарка, чи інший працівник. Важливо, щоб ця людина була здатною забезпечити якісне ведення діловодства

Спеціально призначена особа, відповідно до покладених на неї завдань:

· здійснює реєстрацію та веде облік документів;

& ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:37 Комментариев: 0 Просмотров: 9001
НАКАЗ.Про відрахування із заробітної плати

Відповідно до ст. 127 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами) відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, зокрема, <…>  для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; <…>, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування.

Власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня виплати неправильно обчисленої суми.

Згідно з листом Міністерства праці і соціальної політики України від 23.10.2009 р. № 248/06/186-09 «Щодо порядку повернення сум, зайво виплачених унаслідок лічильної помилки» для відрахування таких ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:34 Комментариев: 0 Просмотров: 1519
НАКАЗ.Про проведення Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Приклад наказу про проведення Тижня

з охорони праці та безпеки життєдіяльності

(Назва загальноосвітнього навчального закладу)

НАКАЗ

дата (00.00.0000)

(назва населеного пункту)

№__

Про проведення Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про правові засади цивільного захисту», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», з метою створення бе ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:31 Комментариев: 0 Просмотров: 5912
НАКАЗ.Про звільнення учнів від державної підсумкової атестації

Звільнення учнів від державної підсумкової атестації

Для звільнення за станом здоров'я від державної підсумкової учні мають подати до загальноосвітнього навального закладу такі документи:

·        заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;

·        довідку лікарсько-контрольної комісії закладу охорони здоров'я (скріплену печаткою закладу охорони здоров'я).

На підставі поданих документів педагогічна рада навчального закладу приймає своє рішення щодо звільнення учнів від атестації за станом здоров'я.

Після прийняття рішення керівник загальноосвітнього навчального закладу видає відповідний наказ.

(назва навчального закладу)

НАКАЗ

... Читати далі »
Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:30 Комментариев: 0 Просмотров: 1421
НАКАЗ.Про підготовку навчального закладу на випадок нештатних ситуацій

Приклад оформлення наказу про підготовку навчального закладу на випадок нештатних ситуацій

Назва навчального закладу

НАКАЗ

__.07.2014 р.

м. ___________

№ ___

Про підготовку навчального закладу на випадок нештатних ситуацій

У зв’язку з нестабільним становищем у східних областях України

НАКАЗУЮ:

 1. Провести облаштування підвальних приміщень навчального закладу та підготувати їх для тимчасового перебування людей. З цією метою:

1.1. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи (завідуючому господарством) ______________ в строк до ___ липня забезп ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:28 Комментариев: 0 Просмотров: 1689
НАКАЗ.Про підготовку та проведення __________ канікул

НАКАЗ

__.__.20__

 

№__

Про підготовку та проведення __________ канікул

На виконання статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 p. № 651-XIV, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» від 21 липня 2011 р. № 1/9-556, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» від 31 жовтня 2011 р. № 1243, Плану роботи (назва навчального закладу) на ____ н. р., ухваленого рішенням педагогічної ради від __. 08.20__ р. №__, затве ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:26 Комментариев: 0 Просмотров: 3793
НАКАЗ.Про стан виконання державних програм з базових дисциплін навчального плану школи за І семестр _______ н. р.

Про стан виконання державних програм з базових дисциплін навчального плану школи за І семестр _______ н. р.

На виконання річного плану роботи школи в грудні місяці _______ навчального року адміністрацією школи здійснювалась перевірка виконання державних програм з базових дисциплін за І семестр та стан ведення шкільної документації.

Під час перевірки основна увага зверталася на послідовність вивчення навчального матеріалу, дотримання кількості годин, передбачених навчальним планом, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, виконання обов’язкового мінімуму практичних, лабораторних робіт та тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою оцінювання.

Під час перевірки було встановлено, що з усіх предметів навчального плану у зв’язку з призупиненням занять на карантин, до календарних планів внесені зміни, спрямовані на виконання державних програм. Кількість проведених уроків, лабораторних, практичних та ... Читати далі »

Добавил: AllaM Дата: 05.08.2014, 19:24 Комментариев: 0 Просмотров: 2843
НАКАЗ.Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій

Про організацію безкоштовного харчування дітей пільгових категорій

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.02 р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів», на підставі представленої довідки № __ від ______ року, виданої управлінням праці та соціального захисту населення _____________ райдержадміністрації

НАКАЗУЮ:

1.  Організувати з _______ по _______ _____ року за рахунок бюджетних коштів гаряче харчування у шкільній їдальні наступних дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування:

________                 — 5 кл.;

________                 — 6 кл.

2.&nb ... Читати далі »