23:25
НАКАЗ.Про стан викладання читання та формування читацьких навичок в учнів початкових класів

НАКАЗ

від ____ 20__року

__

 

Про стан викладання читання та формування читацьких навичок в учнів початкових класів відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти

Згідно з річним планом роботи школи у _____ 20__ року адміністрацією школи здійснювалася перевірка стану однієї зі змістовних ліній змісту початкової освіти — викладання читання та формування читацьких навичок в учнів початкових класів відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 року «Про підсумки переходу початкової ніколи на новий зміст та структуру навчання»).

Аналізувалося вміння молодших школярів читати вголос з дотриманням найважливіших орфоепічних норм української літературної мови; інтонувати речення, різні за метою висловлювання.

Водночас з аналізом рівня розвитку повноцінних навичок читання, піддавався вивченню стан ознайомлення школярів з дитячою літературою в поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної різноманітності, у художньо-есте­тичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих здібностей.

Перевірка показала, що вчителі початкових класів ________ проводять чималу роботу в даному напрямку.

Зміст навчального матеріалу з читання відповідає державній програмі. У відповідності до програми складені календарні плани. Кількість навчальних занять, проведених на момент перевірки, відповідає календарному плануванню.

Учителі добре володіють основними нормативними документами, програмним вимогами, методичними рекомендаціями щодо викладання читання та основними критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчання читання будується в єдності з вихованням особистості дитини, кожне завдання спрямоване на максимальний всебічний її розвиток. Учителі, максимально використовують навчальні, виховні й розвивальні можливості тексту, залучають активні форми, методи й засоби навчання, що ґрунтуються на організації диференційованої та самостійної роботи учнів.

Наслідком такої роботи є хороші результати, які показали учні __ класів (вчителі _______). Із __ учнів, що перевірялися, всі вкладаються в орієнтовний норматив темпу читання, розуміють прочитане та можуть дати відповідь на запитання з прочитаного тексту. Дещо гірші результати мають учні __ класу (вчитель ________), серед яких з __ учнів, що перевірялися, не вкладається в орієнтовний норматив темпу читання __ учнів.

Поряд із цим, є певні недоліки у сформованості в учнів способу читання. правильного відтворення інтона­цій прохання, побажання, вимоги, наказу, заклику тощо у спонукаль­них реченнях. Це пояснюється тим, що вчителі _______ мало уваги приділяють таким видам роботи, які формують навички жвавого читання та читання цілими словами.

Діти __ класу (вчитель _______) мають недостатній розвиток читацької самостійності та, як наслідок, слабо орієнтуються в системі бібліотечно-бібліографічних книгознавчих умінь. Вони відчувають труднощі щодо самостійного вибору книжки у бібліотеці на задану тему; мають недостатні знання з правил поводження в бібліотеці та гігієнічних навичок читання.

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

1. Учителям початкових класів ____________:

1.1. Систематично проводити роботу з розвитку правильного, усвідомленого й виразного читання молодших школярів та формування в них читацьких навичок.

1.2. Забезпечити виконання нормативів, передбачених програмними критеріями оцінювання навичок читання на кінець I семестра.

1.3. При плануванні уроків позакласного читання конкретизувати теми, які вивчатимуться.

1.4. Продовжити впровадження елементів нових педагогічних технологій з розвитку навичок читання.

1.5. Урізноманітнювати форми й методи роботи з текстом, систематично проводити словникову роботу, постійно забезпечувати активний словник учнів початкових класів.

1.6. Активізувати роботу з учнями, які не виконують нормативи з техніки читання, розробити їм індивідуальні рекомендації, практичні завдання.

1.7. Максимально використовувати можливості бібліотеки для проведення спільних уроків та виховних годин, пропаганди кращих учнів-читачів для активізації читання дітьми художньої літератури.

2. Заступникові директора школи з навчальної роботи _____:

2.1. Систематично здійснювати контроль за станом викладання читання та формування читацьких навичок молодших школярів відповідно до сучасних вимог.

2.2. Протягом _____ поточного року здійснити повторну перевірку техніки читання молодших школярів, за наслідками перевірки підготувати наказ по школі; результати перевірки обговорити на нараді при директору.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи _______ .

 

 

 

Директор школи ________

 

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 7494 | Додав: AllaM | Теги: НАКАЗ.Про стан викладання читання т | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]