18:55
Наказ. Про стан викладання та рівень знань учнів з української мови у 5, 9, 11 класах

Про стан викладання та рівень знань

учнів з української мови у 5, 9, 11 класах

На виконання річного плану роботи школи адміністрацією школи за участю членів атестаційної комісії протягом листопада-грудня _____ року вивчався стан викладання та рівень знань учнів з української мови у 5, 9, 11 класах (учитель _______). З цією метою були відвідані уроки у цих класах, окремі позакласні заходи, проведено аналіз успішності учнів та ступень оволодіння ними практичними навичками. У результаті виявлено наступне:

Учитель _______ працює над проблемою «Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення рідної мови на основі вчительської психодіагностики», спираючись на шкільну методичну проблему «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі вчительської психодіагностики».

У ході її реалізації вона виховує в учнів бажання, а потім і потребу вчитися, зокрема вивчати українську мову та літературу. З цією метою приводить позитивні приклади із життя випускників школи, залучає засоби масової інформації, художні тексти, навіть антиприклади.

Враховуючи типологію темпераменту своїх учнів, пропонує їм завдання, керуючись розробленими рекомендаціями педагогічної ради школи. Дітям з флегматичним темпераментом дає, по можливості, більше часу на виконання завдань пізнавального характеру, практичних вправ, на підготовку відповіді біля дошки. Практикує замість усного письмове опитування таких дітей.

Меланхолікам намагається давати більше часу для відпочинку, і опитувати, викликати до дошки на перших етапах уроку. Уважно стежить за їхньою адаптацією до нових умов діяльності, підтримує прагнення до переборення труднощів.

В учнів-холериків заохочує найменші прояви врівноваженості, оцінює навіть незначні позитивні зміни в результатах діяльності.

При роботі з учнями-сангвініками звертає їхню увагу на цікаві аспекти завдання, застосовує підбадьорювання, закликає до подолання труднощів, розповідає про подальші перспективи роботи.

Працюючи над розвитком в учнів комунікативних здібностей, окремим дітям пропонує завдання-конкурси, завдання-диспути, іншим – реферативні завдання, у ході підготовки до яких потрібно витратити більшу кількість часу, обдарованим учням пропонує творчі завдання, які активізують творчу уяву, художнє мислення, літературні здібності. Результати їхньої роботи обов’язково демонструються на уроках – зачитуються, коментуються, оформляються до шкільної газети «Наші діти».

_______ формує в учнів уміння вчитися, здобувати знання власною працею, власним пошуком. Для обдарованих учнів обов’язково – розширює програмовий матеріал, виходить за рамки підручника у вивченні тієї чи іншої теми. На окремі теми планує семінарські заняття: «Повторення вивченого в 5 – 9 класах» (ІІ семестр, 9 клас); «Будова простого речення» (І семестр, 11 клас); «Основні орфограми в префіксах, коренях, суфіксах та закінченнях слів» (І семестр, 10 клас) та інші. У щоденній системі уроків з української мови практикує для повторення поряд із календарною споріднену тему, яка вивчалася у молодших класах. Таким чином, активізує пам’ять, мислення, увагу учнів з метою досконалішого оволодіння матеріалом та досягнення якіснішого результату.

Велику увагу вчителька приділяє формуванню в учнів уміння сприймати усне й письмове мовлення, відтворювати, самостійно будувати усні й письмові висловлювання різних жанрів, які необхідні дітям у період навчання, у процесі діяльності і просто в життєвому спілкуванню.

З метою оволодіння мовленням пропонує учням на окремих етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань, закріплення вивченого, узагальнення вивченого чи домашнього завдання – складати усні і письмові твори, твори-мініатюри, розповіді, роздуми, описи, діалоги, листи з певним лінгвістичним завданням чи без нього; складати зразки документів з використанням автобіографічних даних чи без них. Діяльнісна сторона таких завдань змушує учня працювати на перспективу, запам’ятовувати.

Аналіз результатів письмових творчих робіт показав, що найкраще учні справляються із описовими творами, посередньо – із розповідями і гірше – із роздумами, міркуваннями. Тут дається взнаки брак учнівського досвіду, широти світогляду, ерудиції та самостійного читання художньої, наукової, науково-популярної, публіцистичної, довідково–енциклопедичної літератури. Тому _______ майже на всіх уроках залучає старшокласників до складання усного чи письмового роздуму на запропоновану тему.

Щоб виховати особистість, яка зуміє поєднати багатий духовний світ, знання, практику та ініціативність використовує елементи технології особистісно-зорієнтованого навчання. Така технологія забезпечує комфортні, безконфліктні і безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал. А також дає можливість конструювати різні варіанти уроків мови та літератури, де кожен учень організовує свою діяльність залежно від індивідуальних особливостей, орієнтує її на вивчення майбутнього матеріалу, на опанування певними духовними цінностями. Велике значення такої роботи полягає в тому, що жоден учень не лишається осторонь, а стає активним учасником навчального процесу.

Учителька допомагає учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї майбутньої професійної діяльності, готує учнів до безперервного навчання, розвиває в них соціальні, полі культурні, ділові, комунікативні, інформаційні, самоорганізаційні компетентності.

Ці завдання _______ розв’язує, починаючи кожен урок з повідомлення орієнтованих на конкретний результат цілей; створення на уроках позитивного настрою, відповідної мотивації, ситуації успіху, взаємопідтримки. Вона віддає перевагу діалогічній формі спілкування, індивідуальній, парній та груповій роботі. Обов’язково повідомляє запитання та завдання, за якими перевірятиметься рівень знань, умінь та навичок з даної теми. Обов’язковим залишає учневі шанс підвищити оцінку з теми. Свої уроки української мови та літератури спрямовує на особистість конкретних учнів.

Серед форм роботи, які використовує педагог, визначальне місце займають інтерактивні методи. Саме вони на її уроках української мови та літератури збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу самовдосконалення. Серед інтерактивні методів, якими вона користується на практиці, –  групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, розігрування діалогів, ведення бесіди, розвиток уяви, творчих здібностей, взаємо- та самооцінювання, деформований текст, урок-подорож, урок-казка та інші.

Досить результативними є використовувані вчителькою активні форми навчання. Серед таких: евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, методу творчої реалізації.

Важливу роль вона відводить урокам, спрямованим на формування таких умінь, як оволодіння різними способами читання, робота з додатковою літературою, уважне слухання усного мовлення, конспектування почутого та прочитаного, а також нестандартним формам інтегрованих уроків.

_______ активно впроваджує в практику викладання рідної мови комп’ютерні технології. Так для уроків літератури вона склала комп’ютерну презентацію «Ілюстрована біографія Т. Г. Шевченка» (18 слайдів), яку використовує при вивченні відповідної теми у 5, 8 та 9 класах. Залучає учнів до випуску шкільної газети «Наші діти», редактором вона є, намагається розвивати їхні творчі здібності, прищеплювати активну життєву позицію, виховувати на кращих прикладах.

Результати директорських контрольних робіт у 5, 9, 11 класах свідчать про високу якість та міцність знань, умінь і навичок дітей з української мови.

Рівні навчальних досягнень ( у % від кількості учнів у класі)

5 клас

9 клас

11 клас

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

високий

достатній

середній

низький

42,9

42,9

0

14,2

0

71,4

14,3

14,3

18,2

18,2

54,5

9,1

Виходячи з цього,

НАКАЗУЮ:

1       Відмітити високий рівень викладання та якість знань, умінь і навичок школярів з української мови, виявлені під час проведеного внутрішкільного контролю.

2       Учителю української мови _______ при здійсненні диференційованого навчання рекомендувати звернути особливу увагу на дітей, які виявляють особливі успіхи у вивченні української мови, з метою підготовки їх до участі в районних предметних олімпіадах.

3       Заступникові директора школи з навчальної роботи _______:

3.1.До кінця поточного навчального року доповнити опис досвіду роботи вчителя її новими надбаннями, зокрема використання інноваційних та інформаційних технологій.

3.2.Урахувати результати вивчення роботи вчителя та рівень знань учнів при черговій атестації.

4       Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчальної роботи _______

 

 

 

 

 Директор школи         _______

Категорія: Написання наказів | Переглядів: 7878 | Додав: AllaM | Теги: 11 класах, Наказ. Про стан викладання та рівен | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]